Liikkuvien koulujen näkökulmia osallisuuteen

Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskeinen tavoite. Liikkuva koulu -toiminta tuo paljon mahdollisuuksia oppilaiden osallisuuden kehittämiseen kouluissa. Tutkimustiivistemään on koottu tietoa oppilaiden osallisuudesta Liikkuvissa kouluissa sekä opettajien näkemyksiä siitä, mitä osallisuuden toteutuminen koulussa vaatisi.

PDF icon Lataa (804.67 KB)

Personal trainer -toimintamalli Liikkuvassa koulussa

Liikkuvan koulun personal trainer -toimintamallin pohjana on käytetty Kemin Hepolan koulun ”Liikkuva perjantai” - PT-toimintaa. Personal trainer (PT) toimii peruskoulussa ensisijaisesti oppilaiden kuntovalmentajana, liikuntakaverina ja ryhmäohjaajana. Hän opastaa nuoria vahvistamaan liikuntataitoja ja lisäämään liikunta-aktiivisuutta sekä kannustaa ja ohjaa elintapojen muutoksessa.

PDF icon Lataa (496.92 KB)

Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 2013–2015: Oppilaat liikkujina ja koulun aktiviteettien suunnittelijoina

Tutkimustiivistelmään on koottu Liikkuvan koulun pilottivaiheen tuloksia. Tarkastelussa on muun muassa fyysisen aktiivisuuden määrä, välituntien viettäminen, koulumatkojen kulkeminen ja oppilaiden osallisuus.

PDF icon Lataa (3.23 MB)

Nuoren kouluyhteisöasema: Miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen?

Tiivistelmässä tarkastellaan, miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen? Nuoren kokema kouluyhteisöasema on yläkouluikäisen nuoren oma käsitys siitä, mikä on hänen paikkansa oman kouluyhteisön sosiaalisessa arvojärjestyksessä.

PDF icon Lataa (2.21 MB)

Liikkuminen ja viihtyminen koulussa: Liikkuvien koulujen henkilökunnan kokemuksia

Tutkimustiivistelmään on koottu henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -toiminnasta. Tulokset perustuvat keväällä 2015 tehtyyn sähköiseen kyselyyn, johon vastasi 374 opettajaa 38 koulusta.

PDF icon Lataa (2.35 MB)

Liikkuva keho – tehokkaat aivot: Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle?

Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle? Liikunta on myönteisesti yhteydessä oppimistuloksiin ja kognitioon. Nelisivuiseen tiivistelmään on koottu tutkimustietoa koulupäivän aikaisen liikunnan ja oppimisen yhteyksistä.

PDF icon Lataa (2.03 MB)

Koulu liikuttaa ja istuttaa: Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2012–2015

Millainen on oppilaan päivä? Tutkimustiivistelmään on koottu tietoa Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksesta vuosina 2010–2015. Tiivistelmässä on tietoa muun muassa koulupäivän aikaisesta istumisesta ja liikumisesta sekä liikkumisen määrän muutoksista eri ikävaiheissa.

PDF icon Lataa (2.4 MB)

Aktiiviset koulumatkat

Suomalaiset lapset liikkuvat koulumatkansa todella aktiivisesti muihin maihin verrattuna. Mutta miten asuinpaikka, koulu ja vuodenaika vaikuttavat kulkupelin valintaan?

PDF icon Lataa (2.53 MB)

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa

Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen tanssityöpajat innostavat keväällä 2015 5.–9.-luokkalaisia tanssimaan ja liikkumaan. Kouluille tarjottava työpaja yhdisti klassista balettia ja street-lajeja. Tiivistelmä on osa työpajojen arviointia.

PDF icon Lataa (2.33 MB)

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.