Kuntien lähtökohdat Liikkuva koulu -toiminnan kehittämiseksi koetaan enimmäkseen hyviksi. Toiminnan jatkumiseen kunnissa vaikuttavat etenkin taloudelliset resurssit. Koulun tasolla vakiintumista edistävät myönteinen suhtautuminen Liikkuva koulu -toimintaan, johdon tuki sekä pitkäjänteinen työ toiminnan kehittämiseksi. Vakiintumista estävät eniten koulujen henkilöstön vaihteleva sitoutuminen, kuormittuminen ja motivaation lasku sekä taloudellisten resurssien epävarmuus.

Nämä selviävät Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa: Koordinaattorikyselyn tuloksia keväältä 2023-raportista.

Siirry raporttiin

PPT-esityksessä kuvataan Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnissa sekä koordinaattoreiden työnkuvaa.

PPT-esitys