Työkalut

Tälle sivulle on koottu Liikkuva koulu -toimintaa tukevia työkaluja. Ne voivat auttaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä vahvistaa oppilaiden osallisuutta Liikkuvassa koulussa.

Kirjoitetaan vihkoon
Ryhmä lapsia ympyrässä katsoo alaspäin

Nykytilan arviointi

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussanne ja voitte hyödyntää tätä kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Nykytilan arviointi
Vihko kädessä

Tarkistuslistat

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Siirry työkaluun
Opettaja ohjaa lapsia

Oppilaskysely

Kyselyn avulla opettaja voi selvittää oman luokkansa oppilaiden koulupäivän aikaista liikkumista sekä oppilaiden näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta.

Siirry työkaluun