Verktyg

På denna sida finns verktyg som stöder Skolan i rörelse verksamheten. Verktygen kan hjälpa till med planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Verktygen förstärker också elevernas delaktighet.

Kirjoitetaan vihkoon

Andra användbara verktyg

Ryhmä lapsia ympyrässä katsoo alaspäin

Bedömningen av nuläget

Med hjälp av verktyget kan man utvärdera programmets nuläge i skolan och verktyget kan utnyttjas till att koordinera Skolan i rörelse verksamheten inom kommunen.

Bedömningen av nuläget
Vihko kädessä

Checklistor

Checklistan fungerar som stöd för rektorns eller den ledande lärarens arbete med att leda en fysiskt aktiv verksamhetskultur. Materialet finns endast på finska.

Checklistor
Opettaja ohjaa lapsia

Elevenkät

Med hjälp av enkäten kan läraren utreda egna klassen fysiska aktivitet under skoldagen och elevernas syn på fysisk aktivitet under lektionerna. Materialet finns endast på finska.

Till verktyget