För vem är programmet?

Aktivare och roligare skoldagar berör hela skolgemenskapen. Genom att göra fysisk aktivitet till en del av skoldagen kan man öka barnens fysiska aktivitet, främja deras kognitiva funtioner, inlärning, skoltrivsel, delaktighet och gemenskap samt förbättra skolans arbetsro.

Lapsi hyppäämässä vesilätäkkössä kadulla keltaisissa kumisaappaat jalassa ja sadetakki.

För lärare och personal

Varje lärare kan förverkliga programmet på sitt eget sätt. Det viktigaste är att främja barnens välbefinnande varje dag. När fysisk aktivitet är en del av undervisningen nås alla elever. Lektionerna ger också möjligheter till att minska sittandet. Funktionella undervisningsmetoder, varierade arbetsställningar och inlärning i närliggande miljön bidrar till pigghet, trivsel och inlärning.

Att främja personalens fysiska aktivitet och ork i jobbet kan också vara en del av programmet Skolan i rörelse. Fysisk aktivitet under arbetsdagen kan åtminstone delvis kopplas till aktiviteter riktade till eleverna.

Idéer om funktionell inlärning Avautuu uuteen ikkunaan
Ryhmä ihmisiä, jotka hyppäävät ulkona; auringonlasku

För kommuner

Styrkan in flera kommuners aktivitet ligger i arbete baserat på nätverk. Starkt samarbete mellan skolorna uppmuntrar nya skolor att ansluta sig och utvecklar verksamheten i befintliga skolor. Detta skapar också synergieffekter för kommunen. Skolorna som ingår i nätverket stöder varandra och upprätthåller programmet Skolan i rörelse inom kommunen.

Det är viktigt att ha en gemensam koordination inom kommunen som förenar olika aktörers åtgärder. Programmet Skolan i rörelse koordinerar det nationella nätverket för koordinatorer.

Lapset juoksuradalla

För rektorer

Rektorn och teamet som leder det praktiska arbetet har en viktig roll i organiseringen av verksamheten. Det lönar sig att komma överens om de olika rollerna och ansvaren inom teamet.

Personalens delaktighet förstärks genom en känsla av gemenskap, genom att ta hänsyn till hela personalen, genom programmets nya innehåll till atbetet och genom att satsa på personalens välbefinnande.

Keinu leikkikentällä

För vårdnadshavare

Verksamheten ger möjligheter till nya sätt att samarbeta med familjer. När familjerna känner till skolans åtgärder för att främja fysisk aktivitet kan de också uppmuntra sina barn delta aktivt i skolans verksamhet.

Aktiva skolresor och familjens gemensamma motionsstunder stöder skolans arbete. Istället för traditionella föräldrakvällar kan man ordna funktionella föräldrakvällar, idrottsevenemang för familjen och kampanjer. Föräldraföreningarna kan också stödja verksamheten genom att ordna familjekvällar och temadagar innehållande fysisk aktivitet.