Aktivare och trivsammare skoldagar!

Varje skola är viktig! Det väsentliga med skolan i rörelse:

  • elevernas delagtighet
  • främjandet av inlärning
  • mer fysisk aktivitet – mindre sittande

I skolorna som är med i programmet tänker man på saker och ting på nya sätt. Man sitter till exempel mindre, stöder inlärningen med aktiva metoder, rör på sig under rasterna och färdas till och från skolan hållbart med egen muskelstyrka. Varje skola verkställer aktivare skoldagar på sitt eget sätt.

Aktivare och trivsammare skoldagar

Trivsammare skoldagar

Skolorna stöds av regionala och nationella nätverk med aktörer som intresserar sig för barns och ungdomars välbefinnande.

Skoldagarna blir trivsammare genom att göra tillsammans och genom att ta med eleverna i planeringen, beslutsfattandet och verksamheten. Växelverkan och gemensam verksamhet förbättrar ofta skolans atmosfär. Det inverkar också på skolans arbetsro, elevernas sociala färdigheter och inlärning.

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.

Lapset tekee tehtäviä pyödän ääressä

Helheten i regeringsprogrammet

Skolan i rörelse inleddes med en piloteringsfas i 21 kommuner under åren 2010–2012. Det ursprungliga målet var att införa rekommendationerna för fysisk aktivitet under  skolåldern i alla finländska grundskolor. Skolorna har kunnat registrera sig till programmet sedan hösten 2014.

Under 2016-2018 var programmet Skolan i rörelse ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling inom regeringsprogrammet. I slutet av 2018 deltog 93 % av de finländska kommunerna i programmet.

Skolan i rörelse har varit en del av regeringsprogrammet sedan 2009. Petteri Orpos regering har som mål att öka motionerandet i alla åldersgrupper. För att uppnå detta har ett förvaltningsövergripande program på statsrådsnivå, Mer motion i Finland inletts av regeringen. Helheten i rörelse är en del av programmets 16 åtgärder.

Helheten i rörelse

Programmet Skolan i rörelse hör till Helheten i rörelse. Till helheten hör programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse, Studier i rörelse, Vuxna i rörelse, Kraft i åren och Familjen i rörelse.

Helheten i rörelse främjar en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.

Med hjälp av programmen främjas en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.

 

Studier i rörelse

Målsättningen med programmet Studier i rörelse är att öka fysiska aktiviteten och studieförmågan på andra stadiet och i högskolorna.

Studieförmågan är studerandes arbetsförmåga och har samband med studiernas framskridande, välbefinnande och framtida arbetsförmåga.

Programmet Studier i rörelse lanserades 2017.

Studier i rörelse

Småbarnspedagogiken i rörelse

Småbarnspedagogiken i rörelse är småbarnspedagogikens program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande. Målet med programmet är att varje barn dagligen skall uppleva glädjen i att röra på sig och få tillräckligt fysisk aktivitet.

Programmet flyttade under programmet Skolan i rörelse från Olympiska Kommittén år 2017.

Småbarnspedagogiken i rörelse

Smart till skolan

Programmet Smart till skolan erbjuder information, lösningar och samarbete kring planering och genomförande av smartare skolresor.

Smart till skolan är Likes och Nätverket för cykelkommuners gemensamma program för att främja aktiva skolresor. Programmet samarbetar med programmet Skolan i rörelse. Likes och Nätverket för cykelkommuner har gjort gemensamt utvecklingsarbete för att förbättra skolresorna sedan 2018.

Fiksusti kouluun Avautuu uuteen ikkunaan

Vill du ha nyaste idéerna direkt per epost?

Prenumerera Skolan i rörelse -nyhetsbrev