Aktiivisempia ja viihtyisempiä koulupäiviä!

Jokainen koulu on tärkeä! Liikkuvassa koulussa on oleellista:

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat aktiivisesti ja kestävästi. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Viihtyisämpiä koulupäiviä

Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, joihin kuuluu lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita.

Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Liikkuva koulu -toiminnan strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Lapset tekee tehtäviä pyödän ääressä

Ohjelmakokonaisuus hallitusohjelmassa

Liikkuva koulu alkoi pilottivaiheella 21 kunnassa vuosina 2010–2012. Liikkuvan koulun alkuperäisenä tavoitteena oli jalkauttaa kouluikäisten liikuntasuositus kaikkiin Suomen peruskouluihin. Koulut ovat voineet rekisteröityä maksutta Liikkuviksi kouluiksi syksystä 2014 lähtien.

Liikkuva koulu -ohjelma oli vuosina 2016–2018 osa Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Vuoden 2018 lopussa ohjelmassa oli mukana 93 prosenttia Suomen kunnista.

Liikkuva koulu on ollut osa hallitusohjelman toteutusta vuodesta 2009. Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tämän toteutumiseksi laaditaan liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma. Liikkuvat-kokonaisuus on osana 16 toimenpidettä sisältävää ohjelmaa.

 

Liikkuen läpi elämän

Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe -ohjelmat.

Liikkuva koulu -toiminnan strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Liikkuva koulu -toimintaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

 

Liikkuva opiskelu

Toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä aktiivisuutta oppilaitoksissa ja edistää opiskelijoiden opiskelukykyä. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Liikkuva opiskelu -ohjelma on alkanut vuonna 2017.

Liikkuva opiskelu

Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus on varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Ohjelma siirtyi Liikkuvan koulun yhteyteen Olympiakomiteasta vuonna 2017.

Liikkuva varaiskasvatus

Fiksusti kouluun

Fiksusti kouluun -ohjelman tarjoaa tietoa, ratkaisuja ja yhteistyötä aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistämiseen.

Fiksusti kouluun on Likesin ja Pyöräilykuntien verkoston yhteinen koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Likes ja Pyöräilykuntien verkosto ovat tehneet yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018.

Fiksusti kouluun Avautuu uuteen ikkunaan

Haluatko uusimmat ideat ja uutiset suoraan sähköpostiisi?

Tilaa Liikkuva koulu -uutiskirje