Liikkuvan koulun tarkistuslistat

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Kirjoitetaan vihkoon

Tarkistuslista rehtorille

Tarkistuslistan tavoitteena on auttaa koulun yhteistä kehittämistä. Työkalu on maksuton.

Näin se toimii!

  • Työkalua voi hyödyntää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa.
  • Vastaukset voi tallentaa sähköiselle lomakkeelle. Kyselyn alussa valitaan, haluaako vastata suomeksi vai ruotsiksi.
  • Työkalu on saatavilla myös pdf-muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi.
  • Saatte halutessanne automaattisen yhteenvedon vastausista sähköpostiinne!

Tarkistuslista opettajalle

Liikkuvan koulun tarkistuslista opettajalle on työkalu, joka auttaa hahmottamaan omaa toimintaa koulun liikunnallisen toimintakulttuurin toteutuksessa.

Näin se toimii!

Hyödynnä Liikkuvan koulun tarkistuslistaa opettajalle

    • oman toiminnan tueksi
    • oman koulun yhteisten toimintojen ja käytäntöjen tarkastelun avuksi
    • keskustelun pohjaksi esimerkiksi opettajille järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Lomake on ladattavissa pdf-muodossa. Lomakkeella ei ole sähköistä täyttömahdollisuutta.

Ryhmä lapsia ympyrässä katsoo alaspäin

Nykytilan arviointi

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussanne ja voitte hyödyntää tätä kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Nykytilan arviointi
Vihko kädessä

Tarkistuslistat

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Siirry työkaluun
Opettaja ohjaa lapsia

Oppilaskysely

Kyselyn avulla opettaja voi selvittää oman luokkansa oppilaiden koulupäivän aikaista liikkumista sekä oppilaiden näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta.

Siirry työkaluun