Nykytilan arviointi

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussanne ja voitte hyödyntää tätä kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Kirjoitetaan vihkoon

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille Liikkuville kouluille.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maaliskuu ja huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan lukuvuoden suunnitteluun. Kun arvioinnin täyttää vuosittain, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

 

Ohjeet täyttämiseen:

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä (esim. Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät).
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, joka on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
 • Tallentakaa arviointi sähköiseen kyselylomakkeeseen (kielivaihtoehdot suomi ja ruotsi).
 • Saatte sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne. Yhteenvetoja lähetetään loka-, marras-, huhti- ja toukokuun lopussa. Lisätietoja yhteenvedoista voi kysyä sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.

Nykytilan arviointi on jaettu ­ kuuteen osa-alueeseen:

 • Toiminnan organisointi
 • Opetus
 • Osallistuminen ja osallisuus
 • Välitunnit
 • Koulumatkat ja kerhotoiminta
 • Yhteistyö

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Visuaalisesta tietokannasta voi selata tuloksia eri osa-alueista sekä verrata oman kunnan/maakunnan tuloksia koko Suomen tuloksiin. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Tulosten tarkastelutasot Virvelissä:

 • kunta
 • maakunta
 • avi-alue
 • koko Suomi.

Lisäksi virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva koulu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti, maakunnittain ja kunnittain.

Seuranta-Virveli

Nykytilan arvioinnin tuloksia voi tarkastella visuaalisessa tietokannassa Virvelissä. Tietokannassa on mukana koulujen kaikki vastaukset lukuvuodesta 2019–20 lähtien, paitsi jos koulu on vastannut kahdesti tai useammin saman lukuvuoden aikana. Tällöin tietokantaan on jätetty sen lukuvuoden uusin vastaus.

 • Tulokset on kuvattu lukuvuosittain.
 • Kuntakohtaiset tulokset ovat näkyvillä vain niistä kunnista, joissa arviointia on täytetty kattavasti.
 • Kuntakohtaisista tuloksista voi tarkastella toiminnan kehittymistä.
 • Tulosten tulkinnassa on huomioitava vastausten määrä.

Valtakunnallisten tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että samana lukuvuonna arvioinnin tehneet koulut ovat Liikkuva koulu -toiminnassaan eri vaiheissa: osa kouluista on voinut juuri käynnistää toimintansa samalla kun osa on toiminut jo pidempään. Seuranta-Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään kerran kuussa. Yksittäisen koulun tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Kysy lisätietoja

Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnista tai pyydä teknistä apua lomakkeen tai Virveli-tietokannan käytössä.

Lähetä viestiä

Katso myös muut työkalut

Työntekijät keskustelemassa pöydän ääressä.

Nykytilan arviointi

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussanne ja voitte hyödyntää tätä kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Nykytilan arviointi
Vihko kädessä

Tarkistuslistat

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Siirry työkaluun
Oppilaat makoilevat nurmikolla.

Oppilaskysely

Kyselyn avulla opettaja voi selvittää oman luokkansa oppilaiden koulupäivän aikaista liikkumista sekä oppilaiden näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta.

Siirry työkaluun