Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi tekee näkyväksi liikunnallisen toimintakulttuurin nykytilan.

Kirjoitetaan vihkoon

Mikä, miten ja milloin?

Nykytilan arviointi on pedagoginen työkalu koulun liikunnallisen toimintakulttuurin suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arvioinnissa on kuusi osa-aluetta, jotka kuvaavat liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumista koulussa. Samalla ne auttavat hahmottamaan, mitä kaikkea liikkumisen edistämiseen koulussa voi sisältyä.

Nykytilan arvioinnista saa parhaan hyödyn, kun se tehdään tiimityönä yhdessä keskustellen. Koulun ja opiskeluhuollon henkilöstön lisäksi myös oppilaat voivat osallistua arviointiin. Henkilöstön ja oppilaiden yhteinen keskustelu tukee koulun yhteisöllisyyttä.

Suosituin ajankohta arvioinnin tekemiselle on ollut kevät (maalis-huhtikuu), jolloin on hyvä aika arvioida kulunutta lukuvuotta ja suunnitella seuraavaa. Arviointi kirjataan sähköiseen tietokantaan ja siitä saa koululle yhteenvedon noin viikon kuluessa. Kun arvioinnin tekee vuosittain, pystyy seuraamaan liikkumisen edistämisen kehitystä koulussa. Nykytilan arvioinneista kertyy kansallinen aineisto, joka kuvaa koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin tilaa. Liikkuva koulu voi luovuttaa Nykytilan arviointien vastaukset ilman henkilötietoja esimerkiksi kuntakoordinaattorille kunnan liikunnan edistämistyön tueksi.

Nykytilan arvioinnin osa-alueet:

 • Toiminnan organisointi
 • Opetus
 • Osallistuminen ja osallisuus
 • Välitunnit
 • Koulumatkat ja kerhotoiminta
 • Yhteistyö

Hyödyt:

 • Tekee näkyväksi liikunnallisen toimintakulttuurin nykytilan; vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä toiminnan kehittymisen.
 • Yhteinen keskustelu arvioinnin parissa lisää ymmärrystä siitä, mitä kaikkea liikkumisen edistäminen koulussa voi olla.
 • Dokumentoi liikkumisen edistämisen kehittymistä. Tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi opiskeluhuoltosuunnitelmassa, hyvinvointisuunnitelmassa tai avustushakemuksissa.

Ohjeet täyttämiseen:

 • Keskusteluissa voi hyödyntää pdf-lomaketta, joka on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
 • Tallentakaa arviointi sähköiseen kyselylomakkeeseen (suomeksi tai ruotsiksi).
 • Saatte sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne noin viikon sisällä.
 • Lisätietoja yhteenvedoista tai Nykytilan arviosta sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Visuaalisesta tietokannasta voi selata tuloksia eri osa-alueista sekä verrata oman kunnan/maakunnan tuloksia koko Suomen tuloksiin. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Tulosten tarkastelutasot Virvelissä:

 • kunta
 • maakunta
 • avi-alue
 • koko Suomi.

Lisäksi virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva koulu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti, maakunnittain ja kunnittain.

Seuranta-Virveli

Nykytilan arvioinnin tuloksia voi tarkastella visuaalisessa tietokannassa Virvelissä. Tietokannassa on mukana koulujen kaikki vastaukset lukuvuodesta 2019–20 lähtien, paitsi jos koulu on vastannut kahdesti tai useammin saman lukuvuoden aikana. Tällöin tietokantaan on jätetty sen lukuvuoden uusin vastaus.

 • Tulokset on kuvattu lukuvuosittain.
 • Kuntakohtaiset tulokset ovat näkyvillä vain niistä kunnista, joissa arviointia on täytetty kattavasti.
 • Kuntakohtaisista tuloksista voi tarkastella toiminnan kehittymistä.
 • Tulosten tulkinnassa on huomioitava vastausten määrä.

Valtakunnallisten tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että samana lukuvuonna arvioinnin tehneet koulut ovat Liikkuva koulu -toiminnassaan eri vaiheissa: osa kouluista on voinut juuri käynnistää toimintansa samalla kun osa on toiminut jo pidempään. Seuranta-Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään kerran kuussa. Yksittäisen koulun tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Kysy lisätietoja

Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnista tai pyydä teknistä apua lomakkeen tai Virveli-tietokannan käytössä.

Lähetä viestiä

Katso myös muut työkalut

Työntekijät keskustelemassa pöydän ääressä.

Nykytilan arviointi

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussanne ja voitte hyödyntää tätä kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Nykytilan arviointi
Vihko kädessä

Tarkistuslistat

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Siirry työkaluun
Oppilaat makoilevat nurmikolla.

Oppilaskysely

Kyselyn avulla opettaja voi selvittää oman luokkansa oppilaiden koulupäivän aikaista liikkumista sekä oppilaiden näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta.

Siirry työkaluun