Bedömningen av nuläget

Med hjälp av verktyget kan man utvärdera programmets nuläge i skolan och verktyget kan utnyttjas till att koordinera Skolan i rörelse verksamheten inom kommunen.

Kirjoitetaan vihkoon

Så fungerar det

Alla registrerade Skolor i rörelse får använda verktyget kostnadsfritt.

Verktyget kan användas när som helst under verksamhetsåret. Populäraste perioden har varit mars-april, då utvärderingen är mest användbar för planeringen av nästa termins verksamhet. Då man fyller i utvärderingen varje år så kan man följa med verksamhetens utveckling. Ni får en visuell sammanfattning av resultaten.

 

Instruktioner:

 • Det rekommenderas att utföra bedömingen av nuläget som grupparbete (t.ex. Skolan i rörelse team, lärarmöte, olika smågrupper).
 • Ni kan utnyttja PDF-blanketten som stöd för diskussionen.
 • Fyll i och spara utvärderingen i elektroniska blanketten.
 • Ni får en visuell sammanfattning av resultaten inom cirka en månad. Förfrågningar per e-post: nykytila(a)jamk.fi.

Bedömningen av nuläget är indelat i sex delområden:

 • Organisering av verksamhet
 • Undervisning
 • Medverkan och delaktighet
 • Raster
 • Skolfärder och klubbverksamhet
 • Samarbete

Fyll i elektroniska blanketten:
Bedömning av nuläget blanketten

Resultaten från den visuella databasen

I den visuella databasen kan man följa resultaten från olika delområden. Man kan jämföra kommunens/landskapets resultat med hela Finlands resultat. Ur databasen kan man också ta ut informativa grafer för t.ex. kommunens välfärdsberättelse.

Resultatens indelningsnivåer i Virveli:

 • kommun
 • landskap
 • regionförvaltningsområde
 • hela Finland.

Uppföljnings virveli

Resultaten från bedömningen av nuläget kan granskas från visuella databasen Virveli.

Databasen innehåller alla skolors svar från och med läsåret 2019-20, utom när en skola har svarat två eller fler gånger under samma läsår. I detta fall finns det senaste svaret för det aktuella läsåret i databasen.

 • Resultaten presenteras per läsår.
 • De kommunspecifika resultaten visas endast för de kommuner där bedömningen gjorts tillräckligt heltäckande.
 • Med hjälp av kommunspecifika resultaten kan man se hur verksamheten utvecklas.
 • Då resultaten tolkas måste man ta hänsyn till antalet svar.

När man tolkar de nationella resultaten bör man beakta att de skolor som genomfö utvärderingen under samma läsår befinner sig i olika stadier i sin verksamhet inom programmet Skolan i rörelse: vissa skolor har kanske precis inlett sin verksamhet medan andra har varit med en längre tid. Uppföljnings Virveli uppbyggt på Microsofts Power BI-plattform. Databasen uppdateras en gång i månaden. De enskilda skolornas resultat publiceras inte i Virveli.

Har du frågor?

Du kan be om teknisk hjälp med att fylla i blanketten eller använda Virveli databasen.

Skicka e-post

Andra användbara verktyg

Ryhmä lapsia ympyrässä katsoo alaspäin

Bedömningen av nuläget

Med hjälp av verktyget kan man utvärdera programmets nuläge i skolan och verktyget kan utnyttjas till att koordinera Skolan i rörelse verksamheten inom kommunen.

Bedömningen av nuläget
Vihko kädessä

Checklistor

Checklistan fungerar som stöd för rektorns eller den ledande lärarens arbete med att leda en fysiskt aktiv verksamhetskultur. Materialet finns endast på finska.

Checklistor
Opettaja ohjaa lapsia

Elevenkät

Med hjälp av enkäten kan läraren utreda egna klassen fysiska aktivitet under skoldagen och elevernas syn på fysisk aktivitet under lektionerna. Materialet finns endast på finska.

Till verktyget