Liikkuva koulu

Aktiivisempia ja
viihtyisämpiä koulupäiviä

Lapset pyöräilemässä

Aktiivinen oppimisympäristö

Aktiivinen oppimisympäristö -ideasivusto tarjoaa erilaisia aktivoivia ja hyvinvointia edistäviä koulujen tilaratkaisuja ja toimintamalleja

Lue lisää

Uusia ideoita liikkumiseen:

Kumppanisisältö

Vamos Välkälle -koulutus

Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi Osallistuminen ja osallisuus Toiminnan organisoiminen Välitunnit

Ideoita liikkumiseen

Onko sinulla idea jonka haluaisit jakaa muillekin?

Kerro ideasi meille

Haluatko uusimmat ideat suoraan sähköpostiisi?

Tilaa Liikkuva koulu -uutiskirje

Ota työkalut käyttöön

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan koulun oikeat kehittämiskohteet sekä on todettu hyväksi apuvälineeksi kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa. Työkalu on maksuton rekisteröityneille Liikkuville kouluille.

Nykytilan arviointi

Tarkistuslistat

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Tarkistuslistat

Oppilaskysely

Kyselyn avulla opettaja voi selvittää oman luokkansa oppilaiden koulupäivän aikaista liikkumista sekä oppilaiden näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta.

Oppilaskysely

Tukimateriaalit

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.