Luonnonmukainen piha

Luonnonmukaiset pihat edistämässä lasten liikkumista Berliinissä

Katrin Herrmann, maisema-arkkitehti ja Berliinin Grün macht Schule-Kinder Garten projektipäällikkö, vieraili Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa huhtikuussa. Meillä oli ilo saada tutustua Berliinin tapaan tehdä päiväkodeista ja koulujen piha-alueista luonnonmukaisempia.

Berliinissä on toiminut monialainen neuvontakeskus ja -tiimi, joka on työskennellyt koulujen kanssa vuodesta 1983 ja päiväkotien kanssa vuodesta 2012. Käynnistämisen jälkeen on siirrytty luonnonmukaisempien ja lapsiystävällisempien ympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen lapsille sekä siihen, että lapset saavat liikkua monipuolisemmissa ympäristöissä.

Miksi mielestäsi on tärkeää, että lapset liikkuvat luonnonmukaisemmassa ympäristössä?

– Tämä on erittäin tärkeää pienille lapsille aivojen kehityksen kannalta. Monet tutkijat, kuten Uta Janenz, on sitä mieltä, että mitä aikaisemmin ja mitä monipuolisempia liikuntakokemuksia saamme, sitä paremmin aivomme toimivat. Saksassa alakouluikäisillä lapsilla esiintyy yhä useammin päänsärkyä ja selkävaivoja. Lisäämällä liikkumista luonnomukaisemmassa ympäristössä voimme katkaista tämän negatiivisen kierteen. Meidän pitäisi olla huolestuneita myös siitä, että yhä useammat lapset eivät selviydy haastavammista tilanteista, esimerkiksi lapset eivät enää osaa kaatua. Betonista tehdyt tasaiset alueet eivät edistä monipuolista liikkumista.

Luonnonmukainen piha

Leikkikenttä vai villimpi maailma liikkumista ja kokemista varten

Lapsia olisi tärkeä osallistaa suunnitteluun. Voi esimerkiksi kysyä heiltä, mitä he haluaisivat kokea ulkona. Herrmann ja hänen tiiminsä ovat luoneet kuusivaiheisen mallin siitä, mikä johtaa onnistuneeseen ulkoilualueiden uudistamiseen. Osallistaminen on tässä mallissa avainasemassa:

  1. Kerätkää tietoa (ottakaa lapset mukaan kuvien, tarrojen jne. avulla).
  2. Järjestäkää vierailuja paikan päällä – otetaan oppia muilta tahoilta.
  3. Analysoikaa omaa aluettanne (mukava tehtävä vanhemmille lapsille: antakaa heille kartta, jossa he voivat osoittaa ne kohdat, jotka toimivat ja ne, jotka eivät toimi).
  4. Kerätkää ideoita, järjestäkää työpajoja, kysykää lapsilta, henkilökunnalta ja vanhemmilta, mitä he haluaisivat kokea ulkona – laatikaa prioriteettilistoja (avuksi suunnittelijalle).
  5. Luokaa konsepti alueesta yhdessä ammattitaitoisten suunnittelijoiden kanssa.
  6. Toteuttakaa pienempiä hankkeita (kun pihasuunnitelma on valmis).

– Myös nuoremmat lapset voivat osallistua suunnitteluprosessiin. Voitte esimerkiksi järjestää valokuvakävelyjä ideoiden keräämiseksi, antaa lasten piirtää unelmiensa paikan tai valita niitä tarrojen avulla. Rakentakaa ulkotilat yhdessä.

Luonnonmukainen piha

Kiven, puun ja veden hyödyntäminen

Berliinissä lasten ulkoilualueilla on nyt esimerkiksi ”U3-alueita”, joissa on kivistä tai puusta rakennettuja luonnonmukaisia tasoja eri korkeuksilla, jotta lapset voivat harjoitella liikkumista ja tasapainoa. Lisäksi tiloissa on vesialueita ja esimerkiksi paikkoja, joihin lapset voivat vetäytyä rauhaan tarvittaessa tai oleskella auringolta suojassa.

Mitä sanoisit turvallisuusnäkökohdista?

– Itse asiassa onnettomuuksia tapahtuu vähemmän kuin ennen. Haastavammat tilat saavat lapset liikkumaan varovaisemmin ja hitaammin. Esimerkiksi haastavien esteiden päällä liikkumisen harjoittelu johtaa vähemmän vakaviin onnettomuuksiin kuin juostessa täydellä vauhdilla tasaisella maalla. Mutta tietysti riskit on otettava huomioon, jotta vältytään onnettomuuksilta. Esimerkiksi vesilätäköiden syvyys on vain enintään 20 senttimetriä. Meillä on tarvittaessa pehmeää puulastua maa-ainekseksi ja säännöllisiä turvallisuustarkastuksia. Minusta tuntuu, että nuoremmat vanhemmat pelkäävät enemmän luontoa, meidän on vakuutettava heitä useammin. Uskon, että voimme saada muutosta aikaan, kun keskustelemme, vaihdamme ajatuksia ja näytämme kuvia huoltajille.

Lisätietoja: www.gruen-macht-schule-kindergarten.de & www.gruen-macht-schule.de