Move!-tulokset ohjaavat koulu-PT:n luokse Ylöjärvellä

Ylöjärven kolmella yläkoululla toteutettiin viime syksynä onnistunut koulu-PT-pilotti, jossa liikunta-alan ammattilainen, eli koulu-PT, tarjosi maksutonta neuvontaa ja liikuntatempauksia yläkoululaisille. Koulu-PT:n tapaamiseen ohjauduttiin esimerkiksi Move!-tulosten pohjalta terveydenhoitajan suosittelemana. Pilotti osoittautui hyväksi keinoksi kannustaa nuoria liikkumaan ja löytämään oma liikuntaintonsa. Koulu-PT oli helposti tavattavissa siellä, missä nuoret arkisin muutenkin ovat – koulussa.

Kolmella ylöjärveläisellä koululla testattiin viime syksynä onnistuneesti koulu-PT-toimintaa. Kyseessä oli syksyn ajan kestänyt pilotti, jossa liikunta-alan ammattilainen eli koulun personal trainer tarjosi maksuttomia palveluitaan yläkoululaisille nuorille. Koulu-PT:n palveluiden ääreen nuoret ohjautuivat esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kautta.

– Jos kahdeksannen luokan terveystarkastuksen keskusteluissa Move!-tulokset nousivat huolestuttavina esiin, kouluterveydenhoitajalla oli mahdollisuus ohjata nuori koulu-PT:n tapaamiseen, kertoo lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori Kaisa Hakala.

Move!-tulokset toimivatkin lähtökohtana koulu-PT-toiminnan käynnistämiselle Ylöjärvellä. Tarkoituksena pilotissa oli edistää niiden nuorten liikkumista, jotka kokivat tarvitsevansa vinkkejä ja apua esimerkiksi omatoimiseen liikkumiseen tai liikuntaharrastusten löytämiseen.

Liikuntaneuvontaa ja tempauksia koulupäivän aikana

Koulu-PT työskenteli jokaisella koululla yhtenä päivänä viikossa kuuden tunnin ajan. Koulu-PT oli siis fyysisesti tavattavissa koululla kerran viikossa. Yksilötapaamiset nuorten kanssa järjestettiin koulun tiloissa, koulupäivän aikana.

– Tavoitimme nuoret parhaiten siten, että PT:n sai tavata koulupäivän aikana, luvallisesti tunnilta poissaollen. Tapaamiset järjestettiin yksityisessä tilassa siten, että jokainen pystyi osallistumaan turvallisesti Koulu-PT:n tapaamiseen, Hakala lisää.

Tapaamisen PT:n kanssa nuori pääsi helposti varaamaan sähköisen lomakkeen kautta. Yksilötapaamisessa koulu-PT:n kanssa nuori pääsi keskustelemaan siitä, millaista omaan arkeen sopiva liikkuminen voisi olla. Lisäksi, mikäli nuori sen salli, PT oli yhteydessä nuoren kotiin siitä, mistä tapaamisessa pääasiassa keskusteltiin.

– Koulu-PT järjesti yläkouluilla myös tapahtumia, välituntitoimintaa ja oppituntien tauotustempauksia. Koulu-PT:n rooli oli siis yksilötapaamisia laajempi – hän toimi koululla ikään kuin tsempparina. Koulupäivän jälkeen PT järjesti myös pienryhmäohjauksia kuntosalilla.

Tapaamisen jälkeen koulu-PT otti yhteyttä jokaiseen nuoreen ja kyseli tapaamisen jälkeisiä kuulumisia. Nuoret tapasivat koulu-PT:n kanssa lähtökohtaisesti kerran, mutta jokaisella oli mahdollisuus myös useampiin tapaamisiin.

Koulu-PT yhdenvertaisesti kaikille nuorille

Hakala kertoo, että palaute koulu-PT-pilotista on ollut positiivista. Erityisesti kiitosta on tullut siitä, että toiminta tapahtui siellä, missä nuoret päivisin ovat, eli koulussa. Koulu-PT-toiminnassa ei tarvinnut huomioida esimerkiksi koulun jälkeisiä koulukyydityksiä.

– Kuljetusoppilaat ovat usein niitä, jotka kaipaavat palveluita eniten, kun keskustan palvelut eivät ole heitä lähellä. Onnistuimme siis hienosti tarjoamaan PT:n palveluita kaikille nuorille yhdenvertaisesti, Hakala summaa.

Koulu-PT sai myös innostettua ja liikutettua yläkouluikäisiä, joka on yleensä haastava kohderyhmä. Koulu-PT:n välituntiaktiviteetit ja liikuntatempausten yhteinen suunnittelu nuorten kanssa saivat kiitosta. PT pääsi myös hankkimaan välituntivälineitä nuorten käyttöön, jotka jäivät koululle myös pilottikokeilun jälkeen.

– Kovasti pilotille toivotaan myös jatkoa ja tulevaisuus näyttää, jatkuuko koulu-PT-toiminta Ylöjärvellä. Kaikenlaisen toiminnan juurtumiseen tarvitsee aikaa, ja sitä kaipaisimme lisää myös koulu-PT-toimintaan, Hakala kertoo.