Sastamalassa Move!-mittauksia ei tarvitse enää jännittää

Sastamalassa Move!-mittausten huolestuttavat tulokset ajoivat kunnan kehittämään mittaukseen liittyviä käytänteitä. Nyt oppilaiden jännitystä lieventää suoritusten ja mittaamisen harjoitteleminen etukäteen, parempi tiedottaminen sekä pienemmät ryhmäkoot. Tuloksia myös jatkohyödynnetään paremmin yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja koulu-PT:n kanssa.

Kun Sastamalassa havahduttiin Move!-mittausten huolestuttaviin tuloksiin, alkoi kunnassa koko Move!-mittausten mallintaminen ja uudelleenkehittäminen. Liikuntakoordinaattorit Mirva Saarinen ja Elina Myllymäki ovat olleet alusta saakka luotsaamassa hanketta.

– Työmme on alkanut siitä, että olemme yhdessä moniammatillisesti istuneet kouluilla alas pohtimaan Move!-mittausten palvelupolkua, jossa edistetään kuntamme lasten ja nuorten liikkumista sekä sitä, miten itse mittauksesta tulisi mukavampaa ja niitä voitaisiin paremmin hyödyntää. Saman pöydän ääressä on istunut esimerkiksi kouluterveydenhuollon edustajia, Saarinen kertoo.

On totta, että Move!-mittausten tulokset huolestuttavat Saarista ja Myllymäkeä, mutta ne eivät ole koko totuus. Mittaamiseen liittyy paljon epätarkkuuksia, sillä oppilaat mittaavat itse toistensa suorituksia. Lisäksi lasten ja nuorten motivaatio itse suorituksessa on tärkeässä roolissa. Motivaatiota haluttiin lähteä uudella tavalla herättelemään.

– Move!-mittausten uudelleenmallintamisessa olemme lähteneet siitä, että suorituksia voi harjoitella etukäteen, jotta mittauksesta jäisi kaikille mahdollisimman hyvä kokemus sekä tunne siitä, miten ne suoritetaan oikein. Haluamme, että oppilaat myös tietävät, miksi Move!-mittauksia tehdään, Myllymäki summaa.

Mittauksia voi harjoitella

Sastamalassa Move!-mittauksiin liittyvää jännitystä on lähdetty lieventämään järjestämällä neljännen ja seitsemännen luokan oppilaille Move!-harjoittelukertoja. Harjoittelukerralla mukana on opettajan lisäksi liikuntapalveluiden edustajia, kuten Saarinen ja Myllymäki itse.

– Move!-harjoittelukerralla käydään mittaukset rauhassa läpi ja harjoitellaan niiden tekemistä sekä mittaamista. Samalla painotetaan syitä, miksi niitä tehdään. Ei pelkästään mittaamisen iloksi tai kiusaksi, vaan siksi, että niillä on laajempi, valtakunnallinen ja kansanterveydellinen merkitys, Saarinen sanoo.

Harjoittelukerrat järjestetään nelos- ja seiskaluokkalaisille keväällä ennen kesälomaa. Move!-mittaukset tehdään puolestaan viidennen ja kahdeksannen luokan syksyllä. Mikäli oppilas motivoituu parantamaan jotain tulostaan, on siihen kesä aikaa.

– Muutenkin mittauksissa keskitytään kannustamiseen ja tsemppaamiseen. Jokainen pystyy kyllä! Annamme myös konkreettisia vinkkejä siihen, miten omaa tulostaan voi halutessaan parantaa, Saarinen ja Myllymäki kertovat.

Move!-harjoittelukertojen myötä oppilaiden jännitys virallisia mittauksia kohtaan onkin lieventynyt. Jo harjoittelukertojen loppupuolella tunnelma on usein vapautunut ja keskustelu virrannut iloisesti.

–  Varsinaiset mittaukset on mukavampi suorittaa, kun niitä on oikeasti päässyt harjoittelemaan.

Tieto ei lisää tuskaa

Yhteisen pöydän ääressä keskusteltaessa esiin on noussut haaste siitä, kuinka vähän Move!-mittauksissa mitattavia taitoja harjoitellaan esimerkiksi alakoulussa. Tähän ratkaisuna eräs sastamalalainen opettaja ryhtyi kehittämään liikepankkia, jota muut opettajat voivat hyödyntää työssään.

–  Liikepankissa on aivan muutamia perusjuttuja ja liikkeitä, joita voidaan ottaa mukaan liikunnan opetukseen alakoulussa. Liikepankkia ja sen hyödyntämistä voidaan puolestaan esitellä muille opettajille yhteisillä vesopäivillä, Saarinen kertoo.

Move!-mittauksissa tieto ei ole lisännyt tuskaa. Moveen liittyvää tiedottamista onkin Sastamalassa lisätty.

–  Olemme tuomassa Move!-mittaukset nettisivuillamme selkeämmin esiin sekä tiedottaneet avoimemmin koteja Wilma-viesteillä. Näin huoltajatkin ovat paremmin perillä siitä, mitä Move! tarkoittaa ja millaisia mittauksia ne pitävät sisällään, Myllymäki avaa.

Sastamalassa myös Move!-mittausten järjestelyjä on hieman muutettu. Saarinen ja Myllymäki kertovat, että esimerkiksi mittausten ryhmäkokoja on haluttu pienentää.

– Mittaukset tehdään nyt pienissä ryhmissä, joissa jokaisessa on aikuinen mukana. Oppilaat kirjaavat tulokset kyllä itse, mutta aikuisen rooli valvojana on aktiivisempi. Mittaukset tehdään viiden viikon jaksossa ja liikuntapalveluiden avustuksella, jolloin ryhmäkoot saadaan pieniksi ja jokaiseen ryhmään mukaan aikuinen.

Moven ympärille on oppilaiden keskuudessa syntynyt tsemppaava ilmapiiri. Nyt mittauksissa korostetaan myös enemmän sitä, että ne tehdään itseä varten ja oman fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi. Kyseessä ei ole ryhmän jäsenten välinen kilpailu.

Yhteinen maali

Move!-polun mallintamiseen on oleellisesti liittynyt myös tulosten jatkohyödyntäminen. Tuloksien kirjaamista on Sastamalassa kehitetty niin, että kouluterveydenhuolto saa niistä helpommin kopin.

– Ennen yksittäiset tuloslaput toimitettiin koululääkärille, mutta nyt opettaja kirjaa tulokset simppeliin Excel-taulukkoon, jossa ne näkyvät värikoodatusti. Taulukosta lääkäri näkee heti, jos jostakin pitää olla huolissaan. Tulokset on näin helpompi ottaa puheeksi oppilaan ja huoltajien kanssa, Myllymäki summaa.

Sastamalassa toimii myös koulu-PT, jonka liikuntapalveluiden ääreen oppilas on nyt helpompaa ohjata. Esimerkiksi kouluterveydenhoitaja saattaa Move-tulosten perusteella suositella oppilaalle koulu-PT:n palvelua, jossa oppilaalle räätälöidään suunnitelma tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

– Koulu-PT:n palveluihin kuuluu matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmäohjausta sekä esimerkiksi ravitsemusneuvontaa. Päätavoitteena on tavoittaa vähän liikkuvia ja heitä, jotka kaipaavat tukea tai kaveria liikuntaharrastamiseen, Saarinen sanoo.

Loppujen lopuksi Sastamalan uudessa Move!-palvelupolussa on kyse yhteisestä ja moniammatillisesta maalista – lasten ja nuorten liikkumisen edistämisestä. Sastamala on Pirkanmaan laajin kunta, jossa esimerkiksi pitkät koulukuljetusmatkat ovat jo pitkään vähentäneet lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta.

– Missään nimessä kyse ei ole uusilla tai paremmilla testituloksilla prameilemisesta. Kunnassamme on yhteinen tahtotila, jonka eteen teemme myös moniammatillisesti töitä. Se on ollut hienoin juttu, kaksikko summaa.

Lisätietoja

Mirva Saarinen, liikuntakoordinaattori
mirva.saarinen@sastamala.fi

Elina Myllymäki, liikuntakoordinaattori
elina.myllymaki@sastamala.fi

 

Lue lisää Move!-mittauksista OPH:n sivuilta

 

Artikkelin pääkuva on Move!-mittausten ohjevideolta