Liikkuva koulu -ohjelmaa on toteutettu suomalaisissa peruskouluissa vuodesta 2010 lähtien. Ohjelman toteutustapa on eronnut monella tapaa aiemmista pyrkimyksistä lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Ohjelman toteutuksessa keskeisiä ovat olleet poikkihallinnollisuus, merkittävä rahoitus budjettivaroista, tiedolla johtaminen sekä kohderyhmälähtöinen toteutustapa.

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen liikunnanedistämistoimien tilannetta kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.

Raportti on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi

Siirry suomenkieliseen raporttiin

Siirry ruotsinkieliseen raporttiin