Programmet Skolan i rörelse har genomförts i finländska grundskolor sedan 2010. Sättet att genomföra programmet har på många sätt skiljt sig från tidigare strävanden att främja en motionsinriktad livsstil bland barn och unga. Det centrala i genomförandet av programmet har varit tväradministrativ verksamhet, betydande finansiering från budgetmedel, forskningens roll samt ett målgruppsorienterat genomförandesätt.

I denna rapport beskrivs programmets idrottspolitiska bakgrund, genomförandesätt samt situationen för skolornas idrottsfrämjande åtgärder tre år efter att programmets spetsprojektfas har avslutats 2019-2022.

Rapporten har publicerats på både finska och svenska.

Läs rapporten på svenska

Läs rapporten på finska

 

Skolan i rorelse spetsprojekt