Mera ute!

Folkhälsans material för utomhuspedagogik i skolan – mera ute!

Utemiljöer kan användas på ett mångsidigt sätt som lärmiljö inom olika ämnen och färdigheter. Folkhälsan har samlat och publicerat material och tips på övningar som lämpar sig för skolor.

Utomhuspedagogik sporrar till att röra på sig mer och mångsidigare. Undervisning ute stöder också den sociala utvecklingen och har en positiv inverkan på koncentrationen. Kreativitet och problemlösningsförmåga gynnas av utemiljöer. Elever övar sina samarbetsfärdigheter i autentiska miljöer som i sin tur har positiva effekter på gruppdynamiken. Till naturens hälsofrämjande effekter hör t.ex. lägre stressnivå och stärkt immunförsva. Dessutom gynnas återhämtningen av att vistas i naturen.

Material för årskurserna 1-6

Folkhälsans webbplats innehåller följande material för årskurserna 1-6: Aktivitets- och sagostigar, Utelekar, Naturäventyr, Naturdetektiv, Utesalar, UTmanad och Digitala aktiviteter. Nedan beskrivs Naturäventyr närmare.

Naturäventyr

Populära kortmaterialet med 16 bilder att skriva ut och klippa. Med korten kan man tillsammans göra olika uppdrag i naturen som stöder barnets motoriska, sociala och kognitiva färdigheter samt tränar språkliga färdigheter och samarbete. Finns även som symbolstött material. Du hittar materialet här.

  • Ta med korten på promenaden för att göra den mera intressant, för att hålla upp värmen eller under förflyttningar
  • Sätt korten i en påse/korg, låt barnen dra ett kort i taget för att utföra uppgifterna individuellt eller tillsammans
  • Hitta på egna uppdrag och laga nya kort med dem.
  • Använd materialet som en bingobricka och låt barnen utföra uppgifter tillsammans på ett visst område.
  • Kan tillämpas till olika åldrar

Material för årskurserna 7-9

Folkhälsans webbplats innehåller följande material för årskurserna 7-9: Naturäventyr, Naturdetektiv, Chilla ute, Chilla, Utesalar. Nedan beskrivs Chilla ute närmare.

Chilla ute – inspiration för utevistelse

Naturen är som miljö hälsofrämjande och har en positiv och starkt återhämtande effekt på oss människor. Med materialet vill vi inspirera dig som gruppledare att ta ut människor i naturen. Alla övningar är ämnade att göras utomhus. Materialet kan med fördel användas både i arbete och på fritiden. Chilla Ute består av 36 kort med övningar och recept i fyra delar: avslappning, möte, vandring och matstund. Bekanta dig med materialet här.

Läs mera om Utomhuspedagogik och hitta mera material!

Folkhälsans digitala aktivitetsspel

Folkhälsan har färdiga digitala aktiviteter utomhus i form av seppospel som kan laddas ner gratis. Alla kan använda spelen utan licens. Det finns olika spel för alla åldersgrupper. Aktiverande digitala spel som är skapade av Folkhälsan för att sporra till utomhusvistelse och motivera till mångsidig rörelse som stöder inlärningen. Spelen fungerar på Seppo-plattformen och är trygga att använda med grupper i olika åldrar. De fungerar i en webbläsare eller i Seppo-appen.

Läs mera om digitala avktivitetsspelen