Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet.

Haastattelujen tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi.

Lataa tästä