Vähän liikkuva nuori yläkoulussa

Vähän liikkuvien lasten ja nuorten tukeminen on Liikkuva koulu -ohjelman painopisteitä. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on tutkimuksen mukaan suurin merkitys juuri vähiten liikkuville oppilaille.

Tähän tutkimustiivistelmään on koottu tietoa yläkouluikäisten liikkumisen määrästä ja vähän liikkuvien nuorten tukemisesta yläkoulussa sekä havaintoja yläkoululaisen liikkumisen esteistä koulupäivän aikana.

Lataa tästä

Lisää tukimateriaaleja

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.