Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa selvitettiin koulujen henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia kouluyhteisön toimintakulttuurista, opetuksesta ja työssä jaksamisesta.

Kyselyn tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi.

Lataa tästä