Oppilaat hyppivät ruutua.

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan -raportin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kaikille, jotka tulkitsevat liikkumisen mittaustuloksia ja hyödyntävät niitä liikkumisen edistämisessä.

Raportti tarjoaa näkökulmia myös siihen, millä eri tavoilla liikkumissuosituksen toteutumista voi mitata ja mitä tuloksia tulkittaessa tulisi ottaa huomioon.

Lataa raportti tästä

Lisää tukimateriaaleja

Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan…

Kysely kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia…