Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia uhkia ja mahdollisuuksia.

Kyselyn tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi.

Lataa tästä