Uusia näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen

Monet suomalaislapset ja -nuoret eivät liiku hyvinvointinsa kannalta tarpeeksi. Liikkumisen mittaustuloksia tarkastellaan usein keskiarvoina. Ikäluokan keskiarvo ei kerro koko totuutta: esimerkiksi kaikista vähiten liikkuvat jäävät helposti huomaamatta. Tietoa suomalaisten lasten ja nuorten fyysisestä aktiivisuudesta kerätään monilla eri menetelmillä. Liikkuvan koulun uudessa raportissa tehdään katsaus keskiarvojen taakse: miten fyysistä aktiivisuutta tulisi mitata ja miten tuloksia tulkita?

Kangasalta löytyy liikkuva joo-koulu

Kangasalla sijaitseva Vatialan koulu haluaa vastata ennemmin kyllä kuin ei lasten kysymyksiin, saako jotakin tehdä. Sallivuus ei aina ole helppoa ja turvallisuudesta joudutaan keskustelemaan paljon.