Koordinaattoritapaaminen 2023

Lasten ja nuorten osallisuus koordinaattoritapaamisen teemana

Lähes 150 lasten ja nuorten liikunnan koordinaattoria ympäri Suomea olivat viime viikolla koolla jakamassa kokemuksia liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Mukana tapaamisessa olivat Liikkuvan varhaiskasvatuksen, Liikkuvan koulun, Liikkuvan opiskelun ja Harrastamisen Suomen mallin (HSM) koordinaattorit ja tapahtuma järjestettiin Holiday Club Caribialla Turussa 28.–29.11.

Tapaamisen teemana oli tänä vuonna lasten ja nuorten osallisuus, mihin pureuduttiin asiantuntijoiden alustusten ja kuntien hyvien käytänteiden avulla. Tapaamisessa oli yhteistä sekä eri kohderyhmien omaa ohjelmaa. Koordinaattoritapaamisen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja jakaa sekä hyviä että huonoja kokemuksia.

Avauspäivän yhteisessä osiossa Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist lähetti videotervehdyksen osallistujille. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Bergqvist painotti kaksikielisessä videotervehdyksessään muun muassa seuraavaa:

– Fyysisellä aktiivisuudella, liikkumisella, liikunnalla ja harrastamisella on valtava merkitys lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Liikkuva varhaiskasvatuksen, Liikkuvan koulun, Liikkuvan opiskelun ja Harrastamisen suomen mallin toimenpiteillä voidaan vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta, oppimisen edellytyksiä ja koulusta pitämistä tai koulutukseen kiinnittymistä sekä laajasti eri hallinnonalojen tavoitteita, ministeri Bergqvist painotti tervehdyksessään.

Motion och fysisk aktivitet har en central betydelse för människors övergripande välbefinnande. Tillräcklig motion utvecklar de motoriska färdigheterna och förbättrar välbefinnandet. Motion stöder inlärningen och upprätthåller en god psykisk hälsa. Att röre sig tillräckligt och att vara fysiskt aktiv är viktigt genom hela livet, men det är i barndomen och de unga åren man har lättast att tillägna sig en rörlig livsstil. Därför är det viktigt att vi stärker barn och ungas förutsättningar att röra på sig och därför är det arbete ni gör så otroligt viktigt, Bergqvist jatkoi.

Liikkuvat-kokonaisuuden ohjelmajohtaja Antti Blom kertoi yhteisessä osiossa hallitusohjelman näkymistä liikunnallisen elämäntavan ja Harrastamisen Suomen Mallin edistämistyöhön. Suomi liikkeelle -ohjelmasta Blom osasi kertoa seuraavaa:

– Suomi liikkeelle -ohjelman ohjauksesta vastaa liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä. Tämä poikkihallinnollinen ministerityöryhmä aloitti työnsä syyskuussa. Ohjelmassa on 16 toimenpidettä ja Liikkuva varhaiskasvatus, koulu ja opiskelu sekä Harrastamisen Suomen malli linkittyvät osaan toimenpiteistä suoraan tai välillisesti. Ohjelman toimeenpanoon on varattu 20 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. 

Suomi liikkeelle -ohjelman rahoituksesta on julkaistu tiedote OKM:n sivuilla.

Voinko, uskallanko ja haluanko sanoa mielipiteeni?

Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi Kiilakoski paneutui omassa esityksessään osallisuuteen ja sen edistämiseen:

Mielipiteitä on helppo sanoa siellä, missä se on turvallista. Tämä edellyttää sosiaalista osallisuutta. Voi siis sanoa, että mikäli halutaan kaikkien osallistuvan, on kiinnitettävä huomiota siihen, että se on kaikille mahdollista.

Lopuksi Kiilakoski nosti esille, mitä osallisuuden oppilaitoksissa tulisi olla:

  • Pitkäkestoista: pikemminkin prosessi kuin pistemäinen yksittäinen tempaus
  • Yhdenvertaista: tehtävänä on kaikkien osallisuuden vahvistaminen
  • Systemaattista: sen tulisi läpäistä koulun eri toiminnot eikä jäädä vain ulkokehälle kuin yksinäinen astronautti radallaan
  • Turvallista: on huomioitava se, että osallisuuden esteet ovat erilaisia eri nuorille
  • Monimenetelmäistä: tulisi tukea eri tapoja olla osallinen
  • Innostavaa: tulisi lähteä ihmisten tarpeista eikä rakenteista
  • Osa kasvatuksellista kehystä: se ei synny itsestään ja sitä on tuettava
  • Oppilaiden oikeus: ei rasite vaan ihmisyyden kunnioittamista

 

Lasten ja nuorten osallisuus – mitä ideoita tapaaminen herätti?

Liikkuvan koulun koordinaattori Annika Urvikko kiitteli erityisesti mahdollisuuksia keskusteluille tapaamisen aikana:

– Keskusteluja oli tällä kertaa paljon ja niistä nousi itselleni uusia ahaa-elämyksiä. On aina myös mukavaa saada muilta vertaistukea ja kuulla, että muutkin kamppailevat samojen haasteiden parissa. Liikkuvan koulun esityksistä erityisesti Pasi Koski ja liikunnan erilaisista merkityksistä nuorille jäi erityisesti mieleeni, Annika Urvikko kommentoi tapaamisen jälkeen.