Liikkuva koulu piha

LIITU-tutkimus: yläkoululaisten ulkovälitunnit yleistyneet

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimusraportin perusteella on edelleen kasvava tarve edistää liikkumista suurimmalla osalla lapsista ja nuorista, erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä sekä tytöillä. Positiivinen kehitys yläkoulujen osalta on, että välitunteja vietetään yhä useammin ulkona.

LIITU-tutkimus on kansallinen 7–15-vuotiaiden liikkumista, liikuntakäyttäytymistä ja -kulttuuria laajasti kartoittava seurantatutkimus. Raportti käsittelee lapsilta ja nuorilta maalis-kesäkuussa 2022 sähköisillä kyselyillä (n = 10 098) ja liikemittareilla (n = 1 525) kerättyä aineistoa. Aineistonkeruun ajalle ajoittui kolmas korona-aalto, Ukrainan sodan alku sekä opetusalan lakkoja sekä lakonuhkia. Nämä tekijät ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen osallistumishalukkuuteen sekä osallistujien liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen.

LIITU-raportin tulosten perusteella korona-aikana keskimäärin vähentynyt liikkuminen on alkanut elpymään, mutta se ei ole kaikilla palannut korona-aikaa edeltäneelle tasolle. Liikkumissuositusten mukaan liikkuvien osuudet ovat aiempaa matalammalla tasolla.

Välituntien viettäminen ulkona on lisääntynyt

Korona-rajoitukset ovat todennäköisesti johtaneet osaltaan siihen, että välituntien viettäminen ulkona on lisääntynyt yläkoulussa. Tämän voi nähdä positiivisena kehityksenä.

– Välituntien viettäminen ulkona on merkittävää erityisesti istumisen vähentämisen näkökulmasta, sillä aikaisempien tulosten mukaan yläkoululaiset istuvat ulkovälitunneilla selvästi vähemmän kuin sisävälitunneilla, sanoo tutkija Katja Rajala Likesiltä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kehitettävää on oppilaiden osallistumisessa koulun toimintojen suunnitteluun, mikä on tulosten perusteella vähäistä. Lisäksi yläkoululaisille olisi hyvä tarjota enemmän tekemistä ulkovälituntien ajaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin välituntien viettopaikkaa kysymällä lapsilta ja nuorilta, viettävätkö he välituntinsa sisällä vai ulkona. Lisäksi kysyttiin lasten ja nuorten osallistumista koulun tilojen ja piha-alueiden, välituntitoiminnan sekä oppituntitoiminnan suunnitteluun, välituntitoiminnan ohjaamiseen muille oppilaille sekä koulun teemapäivien, juhlien, retkien tai leirikoulun järjestämiseen.

Lue koko raportti Valtion liikuntaneuvoston sivuilta