Oppilaat katsovat kännykkää.

Materiaaleja ja videoita ryhmäytymiseen

Uusi lukuvuosi ja uudet luokkakaverit? Kokeilkaa ryhmäytymistä liikkeen ja liikunnan avulla! Kokosimme tähän tekstiin materiaaleja sekä videoita liikunnalliseen ryhmäytymisen tueksi. Parhaimmillaan ideoita voi hyödyntää, vaikka ryhmässä olisi esimerkiksi kielimuureja. Pääset kuhunkin ryhmäytymisideaan klikkaamalla idean otsikkoa.

1. Sporttipankki ja Vauhtipelit 

Sporttipankki.com-sivusto kokoaa yhteen suuren määrän liikuntaan innostavia pelejä ja harjoitteita sekä ympäri Eurooppaa kerättyjä Vauhtipelejä. Pelien tavoitteena on tuoda liikuntatunneille mieluisaa, ryhmäyttävää ja kuntoa kohottavaa tekemistä. Kaikkien pelien hauskuus ja intensiivisyys onkin testattu oppilailla.

2. Palloliiton jalkapallovideot 

Kaikki Pelissä -opetusvideoilla Palloliitto haluaa madaltaa kynnystä jalkapallon käyttämiseen oppimisen välineenä. Videosarja koostuu neljästä osasta: Hippaleikeistä, Pienpeleistä, Leikeistä sekä Yhden tunnin organisointimallista.

3. Liikuntainnostaja- ja Höntsäliikunta-materiaalit 

Minä liikuntainnostajana -opas tarjoaa erilaisia harjoituksia liikuntainnostajan rooliin perehtymiseksi. Liikuntainnostaja on ryhmäyttäjä ja vertaisohjaaja, joka tsemppaa muita nuoria liikkumaan. Höntsäliikunta toimintamallina -opas tutustuttaa erilasten harjoitusten avulla höntsäliikunnan perusajatukseen. Höntsäliikunta on leikkimielistä, iloa tuottavaa ja osaamisesta riippumatonta liikuntaa.

4. Lukukortit 

Lukukortit ja Lukukorteista on moneksi -materiaali on suunniteltu toiminnallisen matematiikan opetukseen 1.–6. luokille. Materiaali soveltuu kaikille oppijoille lapsista aikuisiin sekä tukee ja lisää kielitietoisuutta.

5. TOP-vinkit 

TOP-vinkit kokoavat yhteen ideoita toiminnalliseen opetukseen, ryhmätehtäviin sekä istumisen tauottamiseen. Vinkit ovat sovellettavissa jokaiseen oppiaineeseen peruskouluissa sekä toisella asteella.

6. Liikuntabreikit-opas 

Liikuntabreikit on opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen. Opas sisältää pelejä ja leikkejä, jotka kehittävät ja haastavat monipuolisesti niin tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kuin voimaakin. Tehtävissä on vaihtelua sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana.

7.  Liikkuen matikkaa -opas 

Liikkuen matikkaa -opas sisältää tehtäviä 3. luokan matematiikan opetukseen liikkuen. Tehtävissä on vaihtelua sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana.

8. Toiminnallisia tehtäviä ja ryhmätehtäviä yläkoulun aineenopetukseen 

Toiminnallisen opetuksen materiaaleihin on koottu opettajien omassa työssään käyttämiä toiminnallisia opetusmenetelmiä oppiaineittain.

9. Inspiraatiosta toimintaan -ideavihko 

Ideavihkon tarkoituksena on antaa ideoita oppilaiden opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen toiminnallisin keinoin. Harjoituksia voi soveltaa oppilaiden valmiuksien ja opetusryhmän mukaan. Harjoituksien yhtenä toiminta-alueena on kommunikaatiotaidot sekä sosiaaliset taidot.

10. Tunnetaiturin tehtäväkortit

Tunnetaiturin tehtäväkortit on monipuolinen, yli 30 harjoituksen opetusmateriaalipaketti tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Tunnekorttien ja -harjoitusten avulla tunnetaitojen oppiminen on hauskaa, toiminnallista ja helppoa.

Katso myös muut ryhmäytymiseen liittyvät ideat: