Liikuntabreikit-kansikuva.

Liikuntabreikit paikallaanolon tauottamiseen oppitunneilla

Liikuntabreikit on opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen. Opas sisältää pelejä ja leikkejä, jotka kehittävät ja haastavat monipuolisesti niin tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kuin voimaakin. Motorinen taitotaso otetaan tehtävissä huomioon antaen ohjeita helpottamaan tai vaikeuttamaan harjoitetta. Osaan tehtävistä on olemassa ohjevideo.

Osassa harjoitteista käytetään koulusta helposti löytyviä välineitä ja tiloja. Tehtävissä on vaihtelua myös sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana. Tutkittuun tietoon perustuvia oppaita on helppo käyttää. Oppaat ovat saaneet sekä opettajilta että oppilailta hyvää palautetta.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten liikunnallinen matematiikan oppitunti vaikuttaa 3. luokan oppilaiden oppimistuloksiin, kognitiivisiin toimintoihin, viihtyvyyteen, motivaatioon ja motorisiin taitoihin. Tulosten mukaan liikkeen integroiminen matematiikan tehtäviin sitouttaa oppilaita opiskeluun ja antaa viitteitä kasvaneesta motivaatiosta.

Liikuntabreikit-opas on kehitetty tutkimuksessa mukana olleiden opettajien palautteen sekä tutkimustulosten perusteella. Oppaassa on kuvattu, miten liikuntabreikkejä käytettiin tutkimushankkeessa.

Breikit harjoittavat tasapainotaitoja, liikkumistaitoja, välineen käsittelytaitoja ja voimaa. Liikuntabreikkejä voi käyttää opetuksessa haluamallaan tavalla ja vapaassa järjestyksessä. Liikuntabreikit soveltuvat myös muille oppitunneille ja muille vuosiluokille.

Materiaalin paperiversio on tilattavissa Niilo Mäki Instituutin verkkosivuilla. Painetun oppaan hinta on 19 €.

Liikkuvaa matikkaa -hankkeen materiaaleihin kuuluu myös Liikkuen matikkaa -opas, joka sisältää tehtäviä 3. luokan matematiikan opetukseen liikkuen.

Lataa ideamateriaalit!

Liikuntabreikit-opas