Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Tilannekatsaus ja tiivistelmä sen keskeisestä sisällöstä on julkaistu Opetushallituksen julkaisusarjoissa.

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta.

Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt.

Facts Express 1C/2018: Physical activity during the school day and learning. Summary of the status review.

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus. Raportit ja selvitykset 2018:1.

Lisää tukimateriaaleja

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa: Koordinaattorikyselyn tuloksia keväältä 2023-raportin ppt-yhteenvedossa kuvataan Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnissa sekä koordinaattoreiden työnkuvaa.

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.