Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Tilannekatsaus ja tiivistelmä sen keskeisestä sisällöstä on julkaistu Opetushallituksen julkaisusarjoissa.

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta.

Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt.

Facts Express 1C/2018: Physical activity during the school day and learning. Summary of the status review.

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus. Raportit ja selvitykset 2018:1.

Lisää tukimateriaaleja

Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan…

Kysely kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia…