Motion under skoldagen och inlärning

Utbildningsstyrelsen och forskningscentret LIKES har 2018 publicerat en sammanfattning av studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter mellan 1990 och 2016 om vilken effekt fysisk aktivitet under skoldagen har på inlärningen. Sammanfattning av dess huvudsakliga innehåll har publicerats i Utbildningsstyrelsens publikationsserie.

Ladda ner här