Liikkuva koulu -toiminnan nykytilan arviointi

Kouluille

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan koulullenne oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytilanne koulussanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Hyödynnä nykytilan arviointia:

  • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
  • Oppilaiden osallistamisen välineeksi
  • Keskustelun pohjaksi Liikkuva koulu -toiminnasta kouluyhteisössä, vanhempainillassa
  • Keskustelun pohjaksi kuntapäättäjien kanssa
  • Vertaa valtakunnallisiin tuloksiin

Kunnille

Työkalu on todettu hyväksi apuvälineeksi kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa. Kuntakoordinaattori voi pyytää kouluilta yhteenvedon koulun tuloksista. Kun tarpeeksi monta koulua on täyttänyt nykytilan arvioinnin, voitte pyytää meiltä kuntakoosteen koulujen vastauksista. Kuntakoosteet tehdään käsityönä, joten toivomme, että pyydätte koosteet mielellään 1-2 viikkoa ennen tarvetta.

Hyödynnä nykytilan arviointia:

  • Koulujen toiminnan koordinointiin
  • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
  • Kunnan hyvinvointikertomukseen
  • Keskusteluihin päätöksentekijöiden kanssa

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille Liikkuville kouluille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. (Jos ette ole varmoja asiasta, tarkistakaa kouluhakemistosta.)

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan lukuvuoden suunnitteluun.

Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä (esim. Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät). Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.

Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen. Tietonne tallentuvat ja saatte sähköpostitse yhteenvedon vastauksistanne.

TALLENTAKAA KOULUNNE VASTAUKSET TÄNNE

Saatte kahden kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.

Nykytilan arviointia ei kannata jättää lähtötilanteen arvioinniksi. Kun arvioinnin täyttää vaikkapa kerran vuodessa, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä.

Valtakunnalliset koosteet

Valtakunnalliset koosteet Liikkuvien koulujen nykytilasta on koottu 1.3.2017 mennessä nykytilan arvioinnin palauttaneiden koulujen vastauksista (n=1 275 koulua 197 kunnasta).

Valtakunnallinen kooste, kaikki koulut

Valtakunnallinen kooste, alakoulut

Valtakunnallinen kooste, yläkoulut

Valtakunnallinen kooste, yhtenäiskoulut

Lisätietoa

Kysy lisätietoja Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnista, tai pyydä kuntakooste koulujen vastauksista (1-2 viikkoa ennen tarvetta) tai teknistä apua lomakkeen käytössä:
apuamatkalle (at) liikkuvakoulu.fi.

 

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.