Kohti aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman etenemistä vuosina 2015–2016. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen tukeminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Liitteet:

1. Koulujen rekisteröityminen ja nykytilan arviointi Liikkuva koulu -ohjelmassa 31.12.2016 
2. Liikkuva koulu -kysely koulujen henkilökunnalle, kevät 2017
3. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus 2016 – Liikkuva koulu -toimintaan liittyvät kysymykset
4. Tapio Kuuren loppuraportti 2017

 

Lue raportti

Lisää tukimateriaaleja

Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan…

Kysely kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia…