Kohti aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman etenemistä vuosina 2015–2016. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen tukeminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Liitteet:

1. Koulujen rekisteröityminen ja nykytilan arviointi Liikkuva koulu -ohjelmassa 31.12.2016 
2. Liikkuva koulu -kysely koulujen henkilökunnalle, kevät 2017
3. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus 2016 – Liikkuva koulu -toimintaan liittyvät kysymykset
4. Tapio Kuuren loppuraportti 2017

 

Lue raportti

Lisää tukimateriaaleja

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa: Koordinaattorikyselyn tuloksia keväältä 2023-raportin ppt-yhteenvedossa kuvataan Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnissa sekä koordinaattoreiden työnkuvaa.

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.