Liikkuva koulu etenee koulujen toimintakulttuurissa

Tutkimustiivistelmässä esitellään peruskoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittymistä vuosina 2010–2018.

Tulokset perustuvat koulujen eri lukuvuosina tekemiin Liikkuvan koulun nykytilan arviointeihin eli ovat koulujen omia arvioita toiminnastaan.

Lataa tästä

Lisää tukimateriaaleja

Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan…

Kysely kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia…