Liikkuva koulu etenee koulujen toimintakulttuurissa

Tutkimustiivistelmässä esitellään peruskoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittymistä vuosina 2010–2018.

Tulokset perustuvat koulujen eri lukuvuosina tekemiin Liikkuvan koulun nykytilan arviointeihin eli ovat koulujen omia arvioita toiminnastaan.

Lataa tästä

Lisää tukimateriaaleja

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa: Koordinaattorikyselyn tuloksia keväältä 2023-raportin ppt-yhteenvedossa kuvataan Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnissa sekä koordinaattoreiden työnkuvaa.

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.