Ryhmä ihmisiä, jotka hyppäävät ulkona; auringonlasku

Alueellisissa urheilugaaloissa palkittiin kuntia ja kouluja harrastamisen edistämisestä

Liikkuva koulu -ohjelma, Liikunnan aluejärjestöt ja Olympiakomitea ovat palkinneet onnistuneita koulu- ja seurayhteistyön toteutuksia alueellisissa Urheilugaaloissa. Tunnustuksella haluttiin kiittää kuntia ja kouluja esimerkillisestä toiminnasta koulujen ja seurojen sekä lasten ja nuorten harrastamisen edistämisessä.

Luumäen kunta ja koulut

Yksi Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnon saajista oli Luumäen kunta ja kunnan koulut. Palkinto myönnettiin Etelä-Karjalan Urheilugaalassa 29.4.2022. Palkinnon myöntämisen perusteina oli kunnan molempien koulujen pitkäaikainen ja sitoutunut liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen. Luumäki on toiminut myös Harrastamisen Suomen mallin pilottikuntana keväästä 2021 saakka.

Luumäen Taavetin koulun rehtori Pekka Hyvärinen kiittää palkinnosta kaikkia aktiivisia kunnan toimijoita. Hyvärinen kertookin Luumäen koulujen olleen mukana Liikkuva koulu -hankkeessa vuodesta 2013 alkaen. Kunnassa toimii harrastuskoordinaattori, joka toteuttaa myös etsivää harrastustoimintaa.

– Koulupäivän rakenteeseen olemme vuosien varrella lisänneet pitkän välitunnin, jossa Taavetin lukion osuuskuntalaiset ohjaavat harrastuksia 1.-9-luokkalaisille. Olemme hankkeen myötä myös saaneet koottua eri toimijoiden tarjoamia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen ja näin sujuvampia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Mukana ovat olleet mm. 4H-yhdistus, Taito Etelä-Karjala ja Luumäen seurakunta, Hyvärinen kiittelee.

Puumalan kunta ja Puumalan yhtenäiskoulu

Etelä-Savon Urheilugaalassa 12.3.2022 Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnon sai myös Puumalan kunta ja Puumalan yhtenäiskoulu. Palkinto myönnettiin koulun ansiokkaasti järjestämästä harrastustoiminnasta, joka kattaakin merkittävän osa koko kunnan harrastustarjonnasta. Kunnan ja koulun harrastustoimintaa koordinoidaan eri toimijoiden yhteistyössä ja yhdenvertaisuudesta huolehditaan esimerkiksi koulukuljetusten myöhäisimmillä aikatauluilla sekä kaikkien harrastusten maksuttomuudella.

Puumalan yhtenäiskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen kertoo, että Puumalassa on tehty tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden edistämiseksi jo useiden vuosien ajan. Yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien lisäksi koulun pedagogiikkaa on uudistettu retkeilyä ja luontoliikuntaa tukevaksi.

– Kaikki luokat retkeilevät paljon Puumalan upeissa puitteissa, eivätkä vain retkeilyn ja luonnossa liikkumisen ilosta, vaan samalla eri aineiden oppisisältöjä opiskellen. Meillä on myös tekeillä ”Puumala-polku”, jossa yhdistyvät kulttuurikasvatus-, yrittäjyyskasvatus- sekä Saimaa Geopark -polut. Lisäksi koulumme alueella on runsaasti liikuntatiloja ja -mahdollisuuksia, Leskinen kertoo.

Multian kunta ja Sinervän koulu

Keski-Suomessa Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnon ansaitsi Multian kunta ja Sinervän koulu. Palkinto jaettiin Keski-Suomen Urheilugaalassa 11.3.2022. Palkinnon myöntämisen perusteina oli se, kuinka hienosti kunta on tunnistanut harrastustoiminnan tärkeyden lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääjänä. Kunnassa on myös tiedostettu pienen kunnan mahdollisuudet ja haasteet.

Sinervän koulussa harrastustoimintaa on sisällytetty koulupäivän yhteyteen, ja harrastuksia on myös heti koulupäivän jälkeen. Harrastustarjonnassa on huomioitu koulukuljetukset sekä harrasteryhmien ohjaajien saaminen. Näillä reunaehdoilla Sinervän koulussa on pystytty tarjoamaan hyvin monipuolinen valikoimia erilaisia harrastuksia ala- ja yläkoulun oppilaille.

Kaikki alueellisissa Urheilugaaloissa palkitut:

 • TAPPARA ry:n hallinnoima Tamspirit-toiminta, Hämeen Urheilugaala 11.3.2022
 • Kouvolan kaupunki ja Kouvolan harrastamisen malli, Kymenlaakson Urheilugaala 1.4.2022
 • Lapuan kaupunki, Pohjanmaan Urheilugaala 2.4.2022
 • Taipumattomat ry, Lapin Urheilugaala 9.4.2022
 • Kalajoen kaupungin harrastamisen malli, Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 9.4.2022
 • Jalkapalloseura Union Plaani, Päijät-Hämeen Urheilugaala 23.4.2022
 • Sotkamon kunta, Kainuun Urheilugaala 29.4.2022
 • Porin harrastamisen malli, Satakunnan Urheilugaala 14.5.2022
 • Luumäen kunta ja koulut, Etelä-Karjalan Urheilugaala 29.4.2022
 • Multian kunta ja Sinervän koulu, Keski-Suomen Urheilugaala 11.3.2022
 • Puumalan kunta ja Puumalan yhtenäiskoulu, Etelä-Savon Urheilugaala 12.3.2022

Lue lisää ajankohtaisia aiheita

Hankeavustukset opetustoimen henkilöstökoulutukseen 2024

Opetustoimen henkilöstökoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä…


Ajankohtaista