Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena. Liikkuva koulu -ohjelman kehittyminen ja kärkihankkeen toteutus.

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta osana kärkihanketta ja ohjelman laajenemista valtakunnalliseksi.

Julkaisun tarkoituksena on kuvata tehtyä ja piirtää kokonaiskuvaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä tavoittelevasta ohjelmasta. Lisäksi julkaisun tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä ja kitkakohtia, joihin ohjelma on törmännyt toiminnan eri tasoilla. Raportti on julkaistu vuonna 2019.

Lataa tästä

 

 

Lisää tukimateriaaleja

Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan…

Kysely kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia…