Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena. Liikkuva koulu -ohjelman kehittyminen ja kärkihankkeen toteutus.

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta osana kärkihanketta ja ohjelman laajenemista valtakunnalliseksi.

Julkaisun tarkoituksena on kuvata tehtyä ja piirtää kokonaiskuvaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä tavoittelevasta ohjelmasta. Lisäksi julkaisun tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä ja kitkakohtia, joihin ohjelma on törmännyt toiminnan eri tasoilla. Raportti on julkaistu vuonna 2019.

Lataa tästä

 

 

Lisää tukimateriaaleja

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.