Vuosikello.

Vuosikellosta liikettä koulupäiviin vuoden ympäri

Lisää liikettä koulupäivään -vuosikello tarjoaa ideoita liikkeen lisäämiseksi koulupäiviin ympäri vuoden. Vuosikellon tehtävänä on lisätä tietoa lasten ja nuorten liikkumissuosituksista sekä toimia helppokäyttöisenä työkaluna opettajien arjessa.

Lisää liikettä koulupäivään -vuosikello on Anne-Maria Ilon opinnäytetyönä laatima työkalu, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa sekä lasten ja nuorten liikkumissuosituksista että liikkumisen hyvinvointihyödyistä. Vuosikellon tarkoituksena on esitellä liikuntaideoiden monipuolista kirjoa sekä kannustaa vuodenkierron aikana kokeilemaan erilaisia tapoja lisätä liikettä koulupäiviin.

– Halusin terveystiedon aineopintojeni lopputyönä tehdä käytännön arkeen toimivan työkalun liikkumisen lisäämiseksi koulupäiviin. Pääpainoni tehtävässä oli tuottaa omaan työhön toimiva, kätevä ja innostava materiaali, josta mahdollisesti koko työyhteisömme voisi jatkossa myös hyötyä. Tämä työkalu kokoaakin yhteen jo valmiiksi netissä olevia ideoita ja vinkkejä, joita arjen kiireessä ei ehdi etsiä, Ilo kertoo.

Vuosikello on laadittu tuoreiden lasten ja nuorten liikkumissuositusten, Liikkuva koulu -materiaalien sekä lasten ja nuorten liikkumista koskevan teoriatiedon pohjalta. Vuosikellon suunnittelussa on huomioitu kouluvuoden kierto sekä eri vuodenaikojen sääolosuhteiden vaikutus kouluarkeen.

Lataa vuosikello PowerPoint-tiedostona käyttöösi!

Lisää liikettä koulupäivään -vuosikello on PowerPoint-muotoinen työkalu, jonka ensimmäisessä diassa on esiteltynä koko kouluvuoden kierto. Ensimmäisen dian vihreät pallot toimivat suorina linkkeinä kuukausidioihin.

Kuukausidiat sisältävät kunkin kuukauden oman teeman, siihen liittyvät liikkumisvinkit, tietoruudun liikkumissuosituksista, tsemppivirkkeen sekä ruudun, johon käyttäjät voivat kirjata kuukauden aikana löytämiään tai itse kehittämiään vinkkejä ja linkkejä. Jokaisessa kuukausidiassa on myös video- sekä infolinkki kuukauden teemaan liittyen. Kuukausidiat myös muistuttavat huomionarvoisista asioista, kuten Välkkäri-toiminnan käynnistämisestä tai välituntiluistelukauden alkamisesta.

PowerPointin loppupuolelta löytyy muistilista Liikkuvan koulun keskeisimmistä teemoista sekä erilaisista toimista, joilla liikkumista voi edistää kouluyhteisössä vuosikellon lisäksi. Lopusta löytyy myös ideoita tulevien vuosien suunnitteluun sekä informatiivinen dia siitä, miksi liikkeen lisääminen koulupäiviin on merkityksellistä ja tärkeää.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Anne-Maria Ilo
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Oulun kaupunki
  • Sähköposti: anne-maria.ilo@eduouka.fi
  • Puhelinnumero: 050 568 6926