Rakentakaa oma vuosikello

Vuosikello auttaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Käyttäkää hyväksi Liikkuvan koulun valmista vuosikelloa tai hyödyntäkää powerpoint-pohjaa tai pdf-pohjaa, joihin voitte lisätä joka kuukaudelle omia toimenpiteitä.

Hyödyntäkää myös Lisää liikettä koulupäivään -vuosikellopohjaa. Se on Anne-Maria Ilon opinnäytetyönä laatima työkalu, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa sekä lasten ja nuorten liikkumissuosituksista että liikkumisen hyvinvointihyödyistä.