Oppilaat hyppivät ruutua.

Matematiikkaa liikunnallisesti

Matematiikkaa liikunnallisesti -opas sisältää yhteensä 36 harjoitetta 1. ja 2. luokan matematiikanopetukseen. Harjoitteiden suunnittelussa on pyritty huomioimaan perusopetuksen opetussuunnitelman keskeiset tavoitteet matematiikan ja liikunnan osalta.

Matematiikan osalta keskitytään kuuteen aihealueeseen: vertailu ja luokittelu, lukujonot, lukujen hajottaminen, kymmenjärjestelmä, yhteen- ja vähennyslaskut, sekä sydänparit ja kymmenylitys. Liikunnan osalta keskitytään motorisiin perustaitoihin eli tasapaino-, käsittely- ja liikkumistaitoihin. Harjoitteiden toteutusympäristöinä toimivat luokkahuone, liikuntasali ja piha.

Oppaan lopussa olevat liitteet sisältävät harjoitteissa tarvittavan paperimateriaalin. Näin ollen harjoitteet ovat mahdollisimman helposti toteutettavissa.

Opas on Liikunnanohjaaja (AMK) Hanna Qvickin opinnäytetyöprosessini lopputuote.