Syyslukukaudesta 2015 lähtien Liikkuva koulu -ohjelma on ollut osa Suomen hallituksen kärkihanketta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Syksyllä 2017 toiminta oli laajentunut yli 2 000 kouluun.

Koulujen toiminnan seuraamiseen on loppuvuodesta 2014 lähtien ollut käytössä Liikkuvan koulun nykytilan arviointi -työkalu. Työkalu tuottaa tietoa Liikkuva koulu -toiminnan tilanteesta koululle itselleen, kunnalle kunnan kaikkien koulujen tilanteesta sekä valtakunnallisesti Liikkuva koulu -toiminnan kehittymisestä.

Syksyllä 2017 työkalua oli hyödyntänyt jo yli 1800 koulua. Nykytilan arvioinnin tiedot kootaan visuaaliseen tietokanta Virveliin, jossa pääsee tarkastelemaan tietoja kuntakohtaisesti, maakunnittain, AVI-alueittain sekä valtakunnallisesti.

Lue myös

Lisää tukimateriaaleja

Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan…

Kysely kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia…