Syyslukukaudesta 2015 lähtien Liikkuva koulu -ohjelma on ollut osa Suomen hallituksen kärkihanketta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Syksyllä 2017 toiminta oli laajentunut yli 2 000 kouluun.

Koulujen toiminnan seuraamiseen on loppuvuodesta 2014 lähtien ollut käytössä Liikkuvan koulun nykytilan arviointi -työkalu. Työkalu tuottaa tietoa Liikkuva koulu -toiminnan tilanteesta koululle itselleen, kunnalle kunnan kaikkien koulujen tilanteesta sekä valtakunnallisesti Liikkuva koulu -toiminnan kehittymisestä.

Syksyllä 2017 työkalua oli hyödyntänyt jo yli 1800 koulua. Nykytilan arvioinnin tiedot kootaan visuaaliseen tietokanta Virveliin, jossa pääsee tarkastelemaan tietoja kuntakohtaisesti, maakunnittain, AVI-alueittain sekä valtakunnallisesti.

Lue myös

Lisää tukimateriaaleja

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa

Liikkuva koulu -toiminnan koordinointi kunnissa: Koordinaattorikyselyn tuloksia keväältä 2023-raportin ppt-yhteenvedossa kuvataan Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnissa sekä koordinaattoreiden työnkuvaa.

Kärkihankevaiheen jatkoseuranta-raportti

Tässä raportissa kuvataan ohjelman liikuntapoliittista taustaa, toteutustapaa sekä koulujen toimenpiteitä kolme vuotta ohjelman kärhihankevaiheen päättymisen jälkeen 2019-2022.