Talvipyöräily.

Seitsemässä kunnassa käynnistyy Fiksusti kouluun -ohjelman ja kuntien välinen yhteistyö

Seitsemässä kunnassa käynnistyy Fiksusti kouluun -ohjelman ja kuntien välinen yhteistyö, jolla tavoitellaan parannuksia koulureittien ja koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuuteen ja luodaan parempia ympäristöjä aktiiviselle ja kestävälle koulumatkaliikkumiselle.

Pilottikunniksi valikoituivat Kalajoki, Kangasala, Kemi, Kuopio, Lappeenranta, Salo ja Vantaa. Jokaisesta mukana olevasta kunnasta valitaan pilottiin kaksi koulua. Fiksusti kouluun -ohjelman asiantuntijat tekevät kuntien ja koulujen kanssa tiivistä yhteistyötä koko pilotoinnin ajan.

Pilotoinnin keskiössä ovat kävelylle ja pyöräilylle turvalliset koulureitit. Pilottikuntiin suunnitellaan ns. olosuhdetyön malli, jolla voidaan kartoittaa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä seikkoja. Tarkoituksena on, että mallia voidaan jatkossa hyödyntää koko Suomessa.

– Mallin tarkoituksena on kartoittaa yhtenäisellä tavalla koulureittien ja koulun piha-alueen nykytilanne sekä kehittämiskohteet, jotka parantavat koulureittien turvallisuutta ja mahdollistavat aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen. Aktiiviseen ja kestävään liikkumiseen kannustaminen on tärkeää etenkin terveys- ja ympäristösyistä, kertoo Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Joonas Niemi Likesiltä.

Yhteistyö pilottikuntien ja -koulujen sekä Fiksusti kouluun -ohjelman kanssa käynnistyi toukokuussa ja tulee jatkumaan ensi kevääseen.

Pilottityöskentelyn etenemisestä kerrotaan syksyn 2020 aikana osoitteessa www.fiksustikouluun.fi

Lue koko tiedote