Vihko kädessä

Nykytilan arviointi on ilmainen itsearvioinnin työkalu kouluille

Nykytilan arviointi -työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussa ja työkalu auttaa valitsemaan kouluille oikeat kehittämiskohteet. Koulut saavat vastauksista myös visuaalisen koosteen, jonka avulla on helppo seurata kehitystä vuosittain.

Nykytilan arviointi kouluille on itsearvioinnin työkalu, jota koulut voivat hyödyntää liikunnallisen toimintakulttuurin arvioimisessa sekä toiminnan kehittämisessä.

– Nykytilan arvioinnin avulla oman koulun liikunnallisen toimintakulttuurin tila voidaan tehdä näkyväksi. Se toimii myös keskustelun herättäjänä sekä antaa virikkeitä toiminnan kehittämiseen. Yhteiset keskustelut henkilökunnan kesken ovat tärkeitä henkilökunnan osallistamiseksi Liikkuva koulu -toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tulosten perusteella voi valita toiminnan kehittämiskohteita seuraavalle lukuvuodelle. Mikäli Nykytilan arviointia täytetään säännöllisesti, sen avulla voi seurata koulun toiminnan kehittymistä, toteaa Liikkuva koulu -ohjelman tutkija Katja Rajala.

Hyödynnä Nykytilan arviointia:

  • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
  • Oppilaiden osallistamisen välineeksi
  • Keskustelun pohjaksi Liikkuva koulu -toiminnasta kouluyhteisössä ja vanhempainillassa
  • Keskustelun pohjaksi kuntapäättäjien kanssa
  • Vertaa valtakunnallisiin tuloksiin

Siirry suoraan arviointiin

Näin Nykytilan arviointi toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille Liikkuville kouluille. Rekisteröityä voi rekisteröitymislomakkeella. Oman koulun rekisteröitymisen voi tarkistaa samalta sivulta. Työkalua voi käyttää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maaliskuu ja huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan lukuvuoden suunnitteluun. Kun arvioinnin täyttää vuosittain, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä.

  • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä (esim. Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät).
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta
  • Tallentakaa arviointi sähköiseen kyselylomakkeeseen (kielivaihtoehdot suomi ja ruotsi).
  • Saatte sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne. Yhteenvetoja lähetetään loka-, marras-, huhti- ja toukokuun lopussa. Lisätietoja yhteenvedoista voi kysyä sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.
Tutustu työkaluihin

Lue lisää aiheesta

Move!-tulokset ohjaavat koulu-PT:n luokse Ylöjärvellä

Ylöjärven kolmella yläkoululla toteutettiin viime syksynä onnistunut koulu-PT-pilotti, jossa liikunta-alan ammattilainen, eli koulu-PT, tarjosi maksutonta neuvontaa ja liikuntatempauksia yläkoululaisille. Koulu-PT:n tapaamiseen ohjauduttiin esimerkiksi Move!-tulosten…


Artikkelit