Lisää liikettä opiskelupäiviin

Liikkuva koulu laajenee toiselle asteelle ja korkeakouluihin

Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä

  • kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia 
  • lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä


Liikkuva opiskelu -logo

Logo on ladattavissa Materiaalit-alasivulta.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Alkuun rekisteröitymällä

 Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan rekisteröitymislomakkeella.   Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi. Kouluhakemistosta löytyvät muut rekisteröityneet oppilaitokset alueen   tai koulutusasteen mukaan.

Nykytilan arviointi oppilaitoksille

Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan   nykytilanne oppilaitoksessanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi   lukuvuosittain.

Näin se toimii

  • Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa kouluhakemistosta oletteko jo rekisteröityneet. 
  • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä.
  • Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiselle lomakkeelle.
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.
  • Saatte kahden kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
  • Nykytilan arviointia ei kannata jättää lähtötilanteen arvioinniksi. Kun arvioinnin täyttää vaikkapa kerran vuodessa, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä

Huom. Peruskouluille on oma Nykytilan arviointi -työkalu, joka löytyy liikkuvakoulu.fi/nykytila-sivulta.

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Oppilaitos saa yhteenvedon arviointinsa tuloksista sähköpostitse.

Katso kooste oppilaitosten tilanteesta visuaalisesta tietokannasta Virvelistä. Yksittäisen oppilaitoksen tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata tuloksia eri osa-alueista. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja viestintään.

Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa. Tietokannassa käytetään kunkin oppilaitoksen uusinta vastausta.

Virveli-tietokantaan

Lisätietoa

Sisältöasiat: Johanna Kujala, Asiantuntija, toinen aste ja korkeakoulut, johanna.kujala (a) oph.fi, p. 029 533 1540.

Viestintä: Jenny Söderman, koordinaattori, jenny.soderman (a) oph.fi, p. p. 029 533 1706

Nykytilan arviointi oppilaitoksille ja tekninen apu lomakkeen tai Virveli-tietokannan käytössä: apuamatkalle (a) liikkuvakoulu.fi.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.