Lisää liikettä opiskelupäiviin

Liikkuva koulu laajenee toiselle asteelle ja korkeakouluihin

Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä

  • kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia 
  • lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Alkuun rekisteröitymällä

Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi. Kouluhakemistosta löytyvät muut rekisteröityneet oppilaitokset alueen tai koulutusasteen mukaan.

Nykytilan arviointi oppilaitoksille

Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytilanne oppilaitoksessanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Näin se toimii

  • Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa kouluhakemistosta oletteko jo rekisteröityneet. 
  • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä.
  • Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiselle lomakkeelle.
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.
  • Saatte kahden kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
  • Nykytilan arviointia ei kannata jättää lähtötilanteen arvioinniksi. Kun arvioinnin täyttää vaikkapa kerran vuodessa, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.