Torstain rinnakkaissessiot

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin torstain rinnakkaissessiot.

Voit valita omaan seminaariohjelmaasi yhden työpajan/luennon yhdestä rinnakkaissessiosta.

Rinnakkaissessio 3 klo 9.00–9.45

Oppilaiden osallistaminen koulupihan suunnittelussa

Lassi-Pekka Risteelä, Liikkuva koulu -mentori ja aluemyyntipäällikkö, Lappset Group Oy

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Osallistamisen merkitystä painotetaan yhä useammassa yhteydessä. Tässä työpajassa keskustellaan oppilaiden osallistamisen konkreettisista vaihtoehdoista sekä hyödyistä pihasuunnittelussa, käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi kurkistamme nykytrendeihin, mitä uutta pihoille – ja hiukan sisätiloihinkin – on nykyisin tarjolla ja mitä tulisi ottaa suunnitteluvaiheessa huomioon. Sisältö sopii kaikille, joille pihasuunnittelu on ajankohtainen asia.

Lue lisää

Kouluvierailu Seinäjoen Yhteiskouluun

Jari Noponen, rehtori. Seinäjoen Yhteiskoulu

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Lähde kouluvierailulle yläkouluun. Yhteislähtö Seinäjoki Areenalta bussilla. Vierailun kesto klo 9.00-10.45. 550 oppilaan yläkoulu kantaseinäjoen alueella. Koulun piha ollut lähiliikuntapaikka vuodesta 2005. Koulussa toimii liikuntaluokat ja käytössä monia koulupäivää aktivoivia käytänteitä. Kaksi vuotta sitten valmistunut uusi liikuntahalli on tuonut arkeen uusia liikkumisen mahdollisuuksia. Koulun kotisivut: https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/seinajoen-yhteiskoulu/

Lue lisää

Päiväkotivierailu Käpälämäen päiväkotiin

Käpälämäen päiväkoti, Ilmajoki

 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus

Meillä on lupa liikkua! Tule tutustumaan Käpälämäen päiväkodin arkeen liikkumaan innostavana yhteisönä. Pääset tutustumaan päiväkodin tiloihin sekä kuulemaan meidän toimintakulttuurista. Tervertuloa! Päiväkodille järjestetään yhteinen bussikuljetus Seinäjoki Areenalta. Vierailun kesto matkoineen klo 9.00-10.45!

Lue lisää

Street Racket

Jaakko Lattu, Liikunnanopettaja, Suomen Urheiluopisto & TG Klubben Oy

 • Alakoulu
 • Esiopetus
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Tule tutustumaan HundrED-tunnustuksen saaneeseen mailapeliin, jota voi pelata kuka tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa! Pääset kokeilemaan välineitä, tutustut pelin perusteisiin ja saat maistiaisen erilaisista peli-/tehtäväsovelluksista. Tämä työpaja sopii kaikille, työskentelet sitten pienten lasten tai nuorten ihmisten parissa ja haluat edistää heidän motorisia taitoja, kognitiivisia kykyjä, vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja luovuutta. Hauskaa ja helppoa, voi tulla hiki! Työpaja toteut

Lue lisää

Näkökulmia hyvinvointijohtamiseen

Pia Kola-Torvinen, opetusneuvos, opetushallitus sekä Kimmo Rantanen, rehtori, Tornävän koulu Seinäjoki

 • Johtajille

Hyvinvointijohtamisessa on keskeistä toimintakulttuuri ja sen johtaminen. Mitkä asiat toimintakulttuurissa vaikuttavat hyvinvointiin ja mitä hyvinvoinnin johtamisessa on tärkeä ottaa huomioon? Puheenvuorossa kuulet hyvinvointitiedolla johtamisesta sekä arjen esimerkkejä liikkuvasta ja oppivasta yhteisöstä.

Lue lisää

Rymyämisen teoria – kokonaisvaltaisen kasvatusotteen vallankumous

Matti Huuskonen, varhaiskasvatuksen opettaja, Jyväskylän kaupunki

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus

Rymykerho on varhaiskasvatukseen kehitetty kokonaisvaltainen liikunta- ja luontopainotteinen menetelmä, joka pyrkii progressiivisesti kehittämään lasten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. Ytimekäs luento sopii etenkin avarakatseisille ja vallankumouksellisille kasvattajille. Luennon osallistujille suositellaan vahvasti myös toiminnalliseen Rymykerho-työpajaan osallistumista (sessioista 5A tai 5B), jotta teoria saisi kokemuksellisen kiinnekohdan.

Lue lisää

Utomhuspedagogik, Mera Ute – Ulkopedagogiikka

Finlands Svenska Idrott (FSI)

 • Alakoulu
 • Esiopetus
 • Ulkona

I den praktiska workshopen ute går vi igenom enkla och roliga metoder på hur man kan lägga upp en lektion med sinnesträning, rörelse, artkännedom och gruppdynamik. Det blir en inspirerande och praktisk lektion i närområdet. Tässä toiminnallisessa ulkotyöpajassa pääset kokeilemaan erilaisia menetelmiä liikkumista sisältävän oppitunnin järjestämiseen. Työpajassa puhutaan ruotsia ja suomea. 

Lue lisää

Fortnite-tanssityöpaja

Evgeny “Evi” Kostyukov, Tanssitaiteen monitoimija

 • Kaikille
 • Toiminnallinen

Fortnite tanssityöpajassa opetellaan helppoja tapoja luoda ja opettaa tanssia. Työpajassa liikutaan, harjoitellaan oman tanssimateriaalin tekemistä ja lyhyesti koskemme taidetanssin periaatteita. Mukavat treenivaatteet päälle.

Lue lisää

Liikkuen opiskelukykyä

Anu Kangasniemi, johtava asiantuntija, Liikkuva opiskelu, Jamk sekä Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisen asiantuntija, Liikkuva opiskelu, Jamk

 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste

Työpajassa esitellään opiskelukyky-mallia liikkumisen näkökulmasta. Kuulet konkreettisia esimerkkejä siihen, miten liikkuminen voi tukea opiskelukykyä ja sen ulottuuksia; voimavaroja, opiskelutaitoja, opiskeluympäristöä sekä opetusta ja ohjausta. Lisäksi työpajassa keskustellaan siitä, kuinka liikkumista voisi hyödyntää omassa työssä opiskelukyvyn edistämiseksi. Työpaja sopii toisella asteella ja korkeakoulussa toimiville opetusalan ja opiskeluhuollon ammattilaisille.

Lue lisää

Yksinäisyys ja ulkopuolisuus lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteena

Niina Junttila, kasvatuspsykologian professori Turun yliopisto, Kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopisto

 • Alakoulu
 • Johtajille
 • Toinen aste
 • Varhaiskasvatus
 • Yläkoulu

Suomalaisista lapsista ja nuorista noin 10–20 % kokee toistuvaa yksinäisyyttä. Pitkittynyt yksinäisyys ja kokemus ulkopuolisuudesta heikentää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja terveyttä, kykyä oppia ja integroitua osaksi yhteisöjä sekä lisää syrjäytymisen, itsetuhoisuuden, väkivallan ja radikalisoitumisen riskiä. Right to Belong tutkimuskonsortion tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisia menetelmiä, joilla lasten ja nuorten ulkopuolisuuden kokemuksia voitaisiin tehokkaasti vähentää.

Lue lisää

Nostattavia kohtaamisia – Työkalut ja tavat liikkumisen puheeksiottamiseen

Liikkuvat-kokonaisuus

 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus

Arki tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia huoltajien kohtaamiseen. Missä kohtaa ja miten otat liikkumisen puheeksi? Mikä sitä helpottaa ja mikä on haastavaa? Miten kohtaamisesta luodaan menestyksekäs? Saat konkreettisia puheeksiottamisen työkaluja varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. Kuulet myös perheiden liikuntaneuvonnasta. Työpaja sopii kaikille varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville.

Lue lisää

Kuinka sosiaalisella medialla voidaan innostaa liikkumaan?

Saara Närä, terveysviestinnän asiantuntija ja sosiaalisen median yrittäjä

 • Kaikille

Kuinka sosiaalisella medialla voidaan innostaa liikkumaan? -workshop kurkkaa sosiaalisen median ja terveyden edistämisen maailmaan. Millaisia keinoja esimerkiksi kouluilla, oppilaitoksilla, opettajilla tai kasvattajilla on edistää lasten ja nuorten liikkumista sosiaalista mediaa hyödyntäen? Mitkä kanavat ovat nyt in, entä out? Mitä tutkimusnäyttö sanoo asiaan? Workshopissa luento-osuus sekä keskustelutehtäviä ja yhteistä ideointiaikaa.

Lue lisää

Leikitään pyörällä!

Fiksusti kouluun -ohjelma

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Työpajassa pääset pyörittelemään renkaita pyöräilyleikkien avulla. Oppiminen on hauskaa ja tartuttaa pyöräilyn iloa osallistujiin. Pyöräilytaidon salat avautuvat leikkien tiimellyksessä ja pian pyörän hallinta tulee kuin luonnostaan. Pyöräilyleikeistä on iloa päiväkodeissa, alakouluissa tai urheilukerhoissa. Työpajasta saa eväitä siihen, miten pyöräilyleikkejä voisi toteuttaa omassa työssään 2-12-vuotiaille. Hyvillä pyöräilytaidoilla luodaan pohja aktiivisiin varhaiskasvatus- ja koulumatkoihin.

Lue lisää

KouluPT ja Hyvinvointivalmennus

Sanna Laulaja, liikunnanopettaja, Vaasa, Kaisa Hakala, lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori, Ylöjärvi sekä Annika Kokko, liikuntapalvelukoordinaattori, Vantaa

 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Puheenvuorossa kuulet, miten KouluPT-toiminnan ja hyvinvointivalmennuksen avulla tuetaan yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikkumista Vaasassa, Ylöjärvellä ja Vantaalla.

Lue lisää

Toimintavälineet varhaiskasvatuksessa vammaisen lapsen osallistumisen tukena

Malike / Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Johtajille
 • Varhaiskasvatus

Oikeus varhaiskasvatukseen koskee kaikkia lapsia. Tavoitteet ovat kaikille samoja tuen tarpeista riippumatta. Kun lapsella on liikkumisessa haasteita, hän saattaa jäädä sivustakatsojaksi. Toimintavälineiden avulla voidaan mahdollistaa yhdenvertainen osallistuminen päiväkodin toimintaan. Saa tietoa ja ideoita osallistumista edistävistä toimintavälineistä, pääset myös ihan konkreettisesti käsiksi välineisiin. Osallistujat saavat oppaan varhaiskasvatukseen soveltuvista toimintavälineistä.

Lue lisää

Oppilaitosvierailu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seduun

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

 • Toinen aste

Oppilaitosvierailu Sedu Suupohjantien kampuksella Seinäjoella. Kampus toimii väistötiloissa entisessä kauppakeskuksessa. Päivittäin kampuksella opiskelee noin 1000 ammattiin opiskelevaa ja Tuva-opiskelijaa. Tule tutustumaan opiskelijahyvinvointia tukevaan toimintaan ja toimijoihin mm. Hyvinvoiva amis -toiminta, hyvinvointitutorit, amiskoutsi, ammattiosaajan työkykypassi, liikkuva pakopeli, Sedu Survival ja muut tapahtumat ja tempaukset. Vierailun kesto klo 9.00-10.45. Yhteiskuljetus Areenalta.

Lue lisää

Voimaa ja vahvuuksia voimistelusta peruskoululaisille

Suomen voimisteluliitto

 • Alakoulu
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Vahva lapsuus ja nuoruus rakentuu hyvästä kunnosta ja myönteisistä liikuntakokemuksista. Voimistelun pajalla käydään läpi liikuntavinkkejä. Tule hakemaan ideat ponnistusvoimaan, kehonhallintaharjoitteisiin ja turvalliseen kehon kuormittamiseen! Sopii kaikille luokan- ja liikunnanopettajille ja ohjaajille. Varioiden pajan sisältöä voidaan soveltaa kaiken ikäisille. Laita liikuntavaatteet päälle pajalle tullessa ja sisälenkkarit mukaan.

Lue lisää

Rinnakkaissessio 4 klo 10.00–10.45

Kehorauhanturvaajat

Suomen Sydänliitto / Neuvokas perhe

 • Kaikille

Ylipaino ja syömishäiriöoireilu lisääntyvät lapsilla ja nuorilla. Painostigma vaikuttaa kielteisesti kehittyvään minäkuvaan heijastuen vahingollisesti keho-, liikunta-, ja ruokasuhteeseen. Varhain kehittyneillä vääristymillä on kauaskantoinen vaikutus myöhempään terveyteen ja hyvinvointiin. Miten tukea kehorauhaa ja samalla luoda hyvinvointia tukeavaa ja kannustavaa liikuntaympäristöä? Työpajassa saat työvälineitä terveen kehosuhteen tukemiseen ja painostigman vaikutusten huomioimiseen.

Lue lisää

Voimaa ja vahvuuksia voimistelusta (alle 7v lapset)

Suomen voimisteluliitto

 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen

Vahva lapsuus rakentuu hyvästä kunnosta ja myönteisistä liikuntakokemuksista. Voimistelun pajalla käydään läpi liikuntavinkkejä innostavin harjoituksiin. Tule hakemaan ideat kehonhallintaharjoitteisiin ja turvalliseen kehon kuormittamiseen ja motorisiin harjoitteisiin! Sopii kaikille lasten liikuntatuokioita vetäville. Laita liikuntavaatteet päälle pajalle tullessa.

Lue lisää

Street Racket

Jaakko Lattu, Liikunnanopettaja, Suomen Urheiluopisto & TG Klubben Oy

 • Alakoulu
 • Esiopetus
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Tule tutustumaan HundrED-tunnustuksen saaneeseen mailapeliin, jota voi pelata kuka tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa! Pääset kokeilemaan välineitä, tutustut pelin perusteisiin ja saat maistiaisen erilaisista peli-/tehtäväsovelluksista. Tämä työpaja sopii kaikille, työskentelet sitten pienten lasten tai nuorten ihmisten parissa ja haluat edistää heidän motorisia taitoja, kognitiivisia kykyjä, vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja luovuutta. Hauskaa ja helppoa, voi tulla hiki! Työpaja toteut

Lue lisää

Millaiset pedagogiset ratkaisut tukevat hyvinvointia ja oppimista koulussa

Kirsi Pyhältö, Professori, HYPE, Helsingin yliopisto

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Yksi merkittävimmistä lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöistä on koulu. Koulu tarjoaa pitkäkestoisen ympäristön paitsi oppimiseen myös lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Koulun toimintaa, oppimista ja vuorovaikutusta ohjaavat pedagogiset ratkaisut voivat oppimisen ohella edistää myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tässä puheenvuorossa tarkastellaan sellaisia sosio-pedagogisia käytäntöjä, jotka tukevat samanaikaisesti oppilaiden oppimista ja hyvinvointia.

Lue lisää

Päiväkotivierailu Käpälämäen päiväkotiin

Käpälämäen päiväkoti, Ilmajoki

 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus

Meillä on lupa liikkua! Tule tutustumaan Käpälämäen päiväkodin arkeen liikkumaan innostavana yhteisönä. Pääset tutustumaan päiväkodin tiloihin sekä kuulemaan meidän toimintakulttuurista. Tervertuloa! Päiväkodille järjestetään yhteinen bussikuljetus Seinäjoki Areenalta. Vierailun kesto matkoineen klo 9.00-10.45!

Lue lisää

Helmi-malli työkaluna ja oppimateriaalina liikkumisen edistämistyössä

Suomen Paralympiakomitea

 • Kaikille

Tässä toiminnallisessa työpajassa pääset tutustumaan Helmi-malliin aktiivisuuden ja liikkumisen sekä osallisuuden edistämisen työkaluna, ja pohtimaan mallin hyödyntämistä ja soveltamista osana omaa työtäsi. Ohjelma sopii sinulle, joka työssäsi edistät aktiivisuutta ja liikkumista tai olet siitä kiinnostunut tai vain haluat oppia siitä lisää. Ohjelma sisältää yhteiskehittelyä, josta voivat hyötyä samanaikaisesti niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin osallistujat.

Lue lisää

Vireyttä ja läsnäoloa opiskeluarkeen

Saara Koskinen, projektipäällikkö, Mieli liikkeelle -hanke, Jamk, Likes sekä Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisen asiantuntija, Liikkuva opiskelu, Jamk, Likes

 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Kokemuksellisessa työpajassa opit keinoja opiskelijoiden ja oman vireystilan säätelyyn mindfulnessia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Ali- tai ylivireisenä keskittyminen voi herpaantua ja toiminta muuttua tahmeammaksi. Ali- ja ylivireisenä pitempään oleminen voi heikentää hyvinvointia. Vireystilaa voi oppia kuitenkin säätelemään esimerkiksi tietoisuustaidoilla ja erilaisilla kehollisilla menetelmillä. Helpoilla harjoituksilla jokainen voi pysähtyä oman kehon viestien äärelle.

Lue lisää

Oppilaitosvierailu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seduun

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

 • Toinen aste

Oppilaitosvierailu Sedu Suupohjantien kampuksella Seinäjoella. Kampus toimii väistötiloissa entisessä kauppakeskuksessa. Päivittäin kampuksella opiskelee noin 1000 ammattiin opiskelevaa ja Tuva-opiskelijaa. Tule tutustumaan opiskelijahyvinvointia tukevaan toimintaan ja toimijoihin mm. Hyvinvoiva amis -toiminta, hyvinvointitutorit, amiskoutsi, ammattiosaajan työkykypassi, liikkuva pakopeli, Sedu Survival ja muut tapahtumat ja tempaukset. Vierailun kesto klo 9.00-10.45. Yhteiskuljetus Areenalta.

Lue lisää

Leikitään pyörällä!

Fiksusti kouluun -ohjelma

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Työpajassa pääset pyörittelemään renkaita pyöräilyleikkien avulla. Oppiminen on hauskaa ja tartuttaa pyöräilyn iloa osallistujiin. Pyöräilytaidon salat avautuvat leikkien tiimellyksessä ja pian pyörän hallinta tulee kuin luonnostaan. Pyöräilyleikeistä on iloa päiväkodeissa, alakouluissa tai urheilukerhoissa. Työpajasta saa eväitä siihen, miten pyöräilyleikkejä voisi toteuttaa omassa työssään 2-12-vuotiaille. Hyvillä pyöräilytaidoilla luodaan pohja aktiivisiin varhaiskasvatus- ja koulumatkoihin.

Lue lisää

Kouluvierailu Seinäjoen Yhteiskouluun

Jari Noponen, rehtori. Seinäjoen Yhteiskoulu

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Lähde kouluvierailulle yläkouluun. Yhteislähtö Seinäjoki Areenalta bussilla. Vierailun kesto klo 9.00-10.45. 550 oppilaan yläkoulu kantaseinäjoen alueella. Koulun piha ollut lähiliikuntapaikka vuodesta 2005. Koulussa toimii liikuntaluokat ja käytössä monia koulupäivää aktivoivia käytänteitä. Kaksi vuotta sitten valmistunut uusi liikuntahalli on tuonut arkeen uusia liikkumisen mahdollisuuksia. Koulun kotisivut: https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/seinajoen-yhteiskoulu/

Lue lisää

Hyvinvoinnin teemavuosi

Juha-Matti Matilainen, hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori sekä Matti Kaappola, yläkoulujen liikuntavastaava, Seinäjoen kaupunki

 • Kaikille

Luennolla esitellään paljon positiivista palautetta saanut Seinäjoen perusopetuksen hyvinvoinnin teemavuosi. Kaksivuotisen teemavuosijakson ensimmäisenä vuotena pääpaino oli henkilökunnan hyvinvoinnin tukemisessa, jonka eteen henkilökunnalle tarjottiin tietoa, ideoita ja erilaisia mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi. Toisena vuotena pääpaino oli oppilaissa, joiden hyvinvoinnin tukemiseksi tarjottiin opettajille erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää

Liikkuminen osana varhaiskasvatuksen kolmitasoista tukea

Tuuli Tiainen, varhaiskasvatuksen kehittäjä, fysioterapeutti, Lasten Liikunnan Tuki / Koulutuskuntayhtymä Tavastia

 • Varhaiskasvatus

Kehollisesta kokemisesta ja toiminnallisesta oppimisesta hyötyvät kaikki lapset, mutta erityisesti he, joilla on haasteita yhdellä tai useammalla kehityksen osa-alueella. Tässä työpajassa käsitellään liikkumista osana varhaiskasvatuksen kolmitasoista tukea, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä näiden merkitystä oppimisvalmiuksien kehittymiselle. Sisältöjä käsitellään teoriaa ja käytännön vinkkejä yhdistelemällä.

Lue lisää

Mielenterveyttä liikunnallisesti

MIELI ry

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Miten mielenterveys ja liikunta tukevat toisiaan? Kuinka järjestät liikunnallista toimintaa mielenterveyttä vahvistaen? Entä mitä tehdä, jos nuoresta herää huoli? Tuo itsesi keskustelevaan työpajaan, jossa löydät konkreettisia keinoja ja työkaluja oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden vahvistamiseksi liikunnallisessa toiminnassa. Työpajassa sovelletaan MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -sisältöjä.

Lue lisää

Utomhuspedagogik, Mera Ute – Ulkopedagogiikka

Finlands Svenska Idrott (FSI)

 • Alakoulu
 • Esiopetus
 • Ulkona

I den praktiska workshopen ute går vi igenom enkla och roliga metoder på hur man kan lägga upp en lektion med sinnesträning, rörelse, artkännedom och gruppdynamik. Det blir en inspirerande och praktisk lektion i närområdet. Tässä toiminnallisessa ulkotyöpajassa pääset kokeilemaan erilaisia menetelmiä liikkumista sisältävän oppitunnin järjestämiseen. Työpajassa puhutaan ruotsia ja suomea. 

Lue lisää

Eri sukupolvet työelämässä – Millaisia johtajuuden hurmausliikkeitä tarvitsemme tulevaisuudessa?

Jenni Rajahalme, partner, viestintätoimisto Kumppania Oy

 • Johtajille
 • Kaikille

Menestyäksemme johtajina ja esihenkilöinä tarvitsemme uudenlaista kykyä ymmärtää erilaisuutta ja uutta aikaa. Keynoten tavoitteena on luoda osallistujille kokonaiskuva siitä, miksi työelämässä työskentelevät ja työelämään tulevat sukupolvet ovat erilaisia. Miksi he ajattelevat eri tavoin? Miksi nuorimmat sukupolvet ravisuttaa organisaatioita mm. laittaen uusiksi vuorovaikutuksen, johtajuuden sekä palveluiden tarjonnan? Millaisia johtajuuden hurmausliikkeitä tarvitsemme tulevaisuudessa?

Lue lisää

Fortnite-tanssityöpaja

Evgeny “Evi” Kostyukov, Tanssitaiteen monitoimija

 • Kaikille
 • Toiminnallinen

Fortnite tanssityöpajassa opetellaan helppoja tapoja luoda ja opettaa tanssia. Työpajassa liikutaan, harjoitellaan oman tanssimateriaalin tekemistä ja lyhyesti koskemme taidetanssin periaatteita. Mukavat treenivaatteet päälle.

Lue lisää

Rinnakkaissessio 5A klo 11.00–11.45

Kohti saavutettavampia harrastuksia

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla lapselle ja nuorelle mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Tässä rinnakkaissessiossa tarkastellaan saavutettavuutta sekä pedagogisista että toiminnallisista lähtökohdista Parkouria apuna käyttäen. Osallistujilla on myös mahdollisuus itse kokeilla lajia pienimuotoisesti. Lisäksi annetaan vinkkejä harrastustoiminnan saavutettavuudesta viestimiseen.

Lue lisää

Liikkumisen vaikutukset oppimisen edellytyksiin lapsilla ja nuorilla

Heidi Syväoja, vanhempi tutkija sekä Janne Kulmala, asiantuntija, Likes by Jamk

 • Kaikille

Tutkimukset osoittavat, että liikkuminen vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin, kognitiiviseen toimintakykyyn ja aivojen terveyteen. Oppituntien aikainen liikkuminen voi myös lisätä motivaatiota opiskeluun ja edistää kouluun kiinnittymistä. Tule päivittämään tietosi uusimmista tutkimustuloksista, miksi liikkuminen koulu- ja opiskelupäivän aikana on tärkeää. Lisäksi päivitetään kuulumiset käynnissä olevista tutkimushankkeista ja uusimmasta materiaalista.

Lue lisää

Hyvän elämän peruspalikat – hyvinvointioppiminen kasvatuksessa ja opetuksessa

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

 • Alakoulu
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Yläkoulu

Uni, liikunta, ruoka ovat hyvän elämän peruspalikat. Liikettä ei saa päivään lisää, jos uni jää välistä tai jos oppilas jättää aamupalan ja kouluruuan syömättä. Miten kasvatuksessa ja opetuksessa voidaan lisätä lasten ja oppilaiden valmiuksia ja motivaatiota pitää huolta itsestään? Ohjelma sisältää lyhyen intron aiheeseen, jonka jälkeen jakaudutaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pienryhmiin pohtimaan aihetta oman työn näkökulmasta. Työpajasta saa käytännön vinkkejä ja työkaluja.

Lue lisää

Koulu kartalla -demo

Suunnistusliitto

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Koulujen ja päiväkotien suunnistuksen alkeisopetukseen sopivia leikkimielisiä ja pelillisiä viiteharjoituksia, joissa oppimisympäristö opettaa oppilaita. Lyhyet, opettajan näköetäisyydellä tehtävät kartanlukuharjoitteet ohjaavat oppilaita lukemaan karttaa yksin, keskittyneesti ja liikkumaan turvallisesti, mutta ovat kuitenkin toteutustavaltaan yhteisöllisiä.

Lue lisää

Chilla – Återhämtning för dig och din grupp

Folkhälsan

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Jobbar du inom utbildning och känner att det är svårt att få in återhämtande pauser för dig och grupperna du jobbar med? Vill du ha verktyg och material för att hitta avkopplande stunder i vardagen? Under workshopen går vi igenom återhämtning i teorin och praktiken. Övningarna kan användas i olika inne- och utemiljöer och de främjar koncentrationsförmåga, samarbetsfärdigheter och stresshantering. Kom med och Chilla!

Lue lisää

Power Mover Tiktok-tanssityöpaja

Koululiikuntaliitto ry

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Power Mover Tiktok-tanssityöpajassa yhdistellään videosovelluksesta tuttuja tansseja ja liikkeitä. Työpajaan voi osallistua ilman aikaisempaa tanssikokemusta. TikTok-sovelluksen ei myöskään tarvitse olla entuudestaan tuttu. Työpaja perehdyttää hyvin nykyajan nuorten suosimiin tanssi-ilmiöihin. Innosta oppilaasi liikkumaan tanssin kautta – kaikki osaavat tanssia, tyyli on vapaa ja musiikki vie mennessään!

Lue lisää

Erasmus+ -resurssia toimintaan ja sen kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä

Opetushallitus / Erasmus+ kansallinen toimisto

 • Kaikille

Tavoitteena on innostuu osallistujia hyödyntämään Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksia liikunnan, fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen eurooppalaisessa yhteistyössä. Työpajassa kuulet konkreettiset esimerkit siitä, miten eurooppalaista yhteistyötä voi hyödyntää hyvinvoinnin edistämiseen.

Lue lisää

Liikettä liikuntatunneille lajiratojen avulla

Matias Kankaanpää, SUL valmentaja ja luokanopettajaopiskelija sekä Tapio Rajamäki, SUL Seurapalvelujohtaja (luokanopettaja)

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Toiminnallinen

Yleisurheilun lajiratojen avulla saadaan liikuntatunneille paljon liikettä ja vältetään turhaa jonottamista. Lajiradat ovat tapa, millä toivomme opettajien opettavan varsinkin alakouluissa yleisurheilulajeja sekä liikunnan perustaitoja (juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä). Osallistujan rooli työpajassa on aktiivinen ja toiminnallinen.

Lue lisää

Yhteisöllisyyttä liikkuen

Essi Nirhamo, asiantuntija, Mieli liikkeelle -hanke, Jamk, Likes sekä Saara Koskinen, projektipäällikkö, Mieli liikkeelle -hanke, Jamk, Likes

 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste

Miten yhteisöllisyyteen, yhteenkuuluvuuteen ja yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa liikkumisen keinoin? Työpajassa avataan, miten yhteenkuuluvuus ja yksinäisyys näkyvät opiskelijoiden arjessa ja mitä nuorten yhteisöllisyyden ja liikkumisen yhteyksistä tutkitusti tiedetään. Lisäksi esitellään tuoreen selvityksen tuloksia yhteisöllisyyttä ja liikkumista edistävistä käytännön toimista toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä ideoidaan yhdessä lisää. Työpaja soveltuu kaikille.

Lue lisää

Rymykerho – toiminnallinen työpaja

Matti Huuskonen, varhaiskasvatuksen opettaja, Jyväskylän kaupunki

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Rymykerho on varhaiskasvatukseen kehitetty kokonaisvaltainen liikunta- ja luontopainotteinen menetelmä, joka pyrkii progressiivisesti kehittämään lasten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. Tehokas työpaja sopii idealistisille ja uutta etsiville kasvattajille, jotka eivät pelkää työntää käsiään tai kasvojaankaan multaan saati hypätä suoraan syvään päätyyn. Suositeltavaa osallistua varusteissa, joiden likaantuminen tai rähjääntyminen ei haittaa. Teoria-luento erikseen sessiossa 3.

Lue lisää

ActionTrack-suunnistuksella liikettä oppitunneille

Terve koululainen ja Smart Moves (UKK-instituutti)

 • Alakoulu
 • Korkeakoulu
 • Lukio
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

ActionTrack-suunnistus on liikettä lisäävä opetusmenetelmä, jota voidaan hyödyntää sisä- ja ulkotiloissa erilaisilla sisällöillä. Pelin ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä puhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Rastit sijoitetaan sopiville kohdille paikkatietoja hyödyntämällä. ActionTrack -pelin voi toteuttaa omilla tai valmiilla tehtävillä. Ota siis puhelimesi mukaan ja tule testaamaan peliä ulos!

Lue lisää

Päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantaminen ja luonnonmukaistaminen

Marko Mäkinen, ylitarkastaja, AVI sekä Mika Vänni, koordinaattori, Nurmijärven kunta

 • Varhaiskasvatus

Tule kuulemaan päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamisesta ja luonnonmukaistamisesta. Kerromme, miten päiväkotien ja koulujen pihojen liikuntaedellytyksiä ja luonnonmukaistamista on kehitetty ja toteutettu muualla maailmalla, prosessin etenemisestä sekä esimerkeistä. Tarkemmassa esittelyssä case Professorintien päiväkoti Nurmijärveltä.

Lue lisää

Rinnakkaissessio 5B klo 12.00–12.45

Hyvinvointia ja terveyttä edistämässä: Miksi tehdä yhteistyötä?

Juha Vuorijärvi, hyvinvointikoordinaattori, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä Essi Nirhamo, asiantuntija, Liikkuva opiskelu, Likes by Jamk

 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ajoittain vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Mitä se oikeastaan pitää sisällään, mitä pitäisi tehdä ja kenen toimesta? Juha kertoo puheenvuorossaan yhteistyöstä strategiatasolla sekä käytännön esimerkkien kautta. Kuulet esimerkiksi elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi kuulet, miten liikuntaneuvonnalla voidaan tukea opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia toisella asteella ja korkeakouluissa…

Lue lisää

Liikkumisen vaikutukset oppimisen edellytyksiin lapsilla ja nuorilla

Heidi Syväoja, vanhempi tutkija sekä Janne Kulmala, asiantuntija, Likes by Jamk

 • Kaikille

Tutkimukset osoittavat, että liikkuminen vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin, kognitiiviseen toimintakykyyn ja aivojen terveyteen. Oppituntien aikainen liikkuminen voi myös lisätä motivaatiota opiskeluun ja edistää kouluun kiinnittymistä. Tule päivittämään tietosi uusimmista tutkimustuloksista, miksi liikkuminen koulu- ja opiskelupäivän aikana on tärkeää. Lisäksi päivitetään kuulumiset käynnissä olevista tutkimushankkeista ja uusimmasta materiaalista.

Lue lisää

Kohti saavutettavampia harrastuksia

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla lapselle ja nuorelle mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Tässä rinnakkaissessiossa tarkastellaan saavutettavuutta sekä pedagogisista että toiminnallisista lähtökohdista Parkouria apuna käyttäen. Osallistujilla on myös mahdollisuus itse kokeilla lajia pienimuotoisesti. Lisäksi annetaan vinkkejä harrastustoiminnan saavutettavuudesta viestimiseen.

Lue lisää

Myötätunto mielen hyvinvoinnin ja liikkumisen tukena

Anu Kangasniemi, PsT, LitM, terveyspsykologian erikoispsykologi

 • Kaikille
 • Toiminnallinen

Työpajassa lähestytään myötätunnon ja itsemyötätunnon taitoa kokemuksellisten harjoitteiden avulla. Lisäksi työpajassa reflektoidaan itsemyötätunnon merkitystä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta sekä sitä, miten armollinen ja lempeä asenne voi tukea itsestä huolehtimista ja liikuntakäyttäytymiseen liittyviä haasteita. Työpajassa rauhoitutaan oman itsen äärelle.

Lue lisää

Liikettä liikuntatunneille lajiratojen avulla

Matias Kankaanpää, SUL valmentaja ja luokanopettajaopiskelija sekä Tapio Rajamäki, SUL Seurapalvelujohtaja (luokanopettaja)

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Toiminnallinen

Yleisurheilun lajiratojen avulla saadaan liikuntatunneille paljon liikettä ja vältetään turhaa jonottamista. Lajiradat ovat tapa, millä toivomme opettajien opettavan varsinkin alakouluissa yleisurheilulajeja sekä liikunnan perustaitoja (juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä). Osallistujan rooli työpajassa on aktiivinen ja toiminnallinen.

Lue lisää

Rymykerho – toiminnallinen työpaja

Matti Huuskonen, varhaiskasvatuksen opettaja, Jyväskylän kaupunki

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Rymykerho on varhaiskasvatukseen kehitetty kokonaisvaltainen liikunta- ja luontopainotteinen menetelmä, joka pyrkii progressiivisesti kehittämään lasten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. Tehokas työpaja sopii idealistisille ja uutta etsiville kasvattajille, jotka eivät pelkää työntää käsiään tai kasvojaankaan multaan saati hypätä suoraan syvään päätyyn. Suositeltavaa osallistua varusteissa, joiden likaantuminen tai rähjääntyminen ei haittaa. Teoria-luento erikseen sessiossa 3.

Lue lisää

Liikuntatutor toiminnan käynnistäminen

Liikunnan aluejärjestöt

 • Korkeakoulu
 • Toinen aste

Työpajassa käydään toiminnallisen menetelmin läpi, miten nuoret lisäävät opiskelupäivän aktiivisuutta ja innostavat muita opiskelijoita liikkeelle. Liikuntatutor toiminnan kulmakiviä ovat välituntihaasteet, oppituntien tauottaminen ja liikuntatempaukset. Opiskelija voi innostua liikuntatutorina erilaisista rooleista esim. toiminnan suunnittelusta, ohjaamisesta tai viestinnästä. Työpajassa saat alkusysäyksen liikuntatutor toiminnan käynnistämiseen. Työpaja soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostun

Lue lisää

Power Mover Tiktok-tanssityöpaja

Koululiikuntaliitto ry

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Power Mover Tiktok-tanssityöpajassa yhdistellään videosovelluksesta tuttuja tansseja ja liikkeitä. Työpajaan voi osallistua ilman aikaisempaa tanssikokemusta. TikTok-sovelluksen ei myöskään tarvitse olla entuudestaan tuttu. Työpaja perehdyttää hyvin nykyajan nuorten suosimiin tanssi-ilmiöihin. Innosta oppilaasi liikkumaan tanssin kautta – kaikki osaavat tanssia, tyyli on vapaa ja musiikki vie mennessään!

Lue lisää

ActionTrack-suunnistuksella liikettä oppitunneille

Terve koululainen ja Smart Moves (UKK-instituutti)

 • Alakoulu
 • Korkeakoulu
 • Lukio
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

ActionTrack-suunnistus on liikettä lisäävä opetusmenetelmä, jota voidaan hyödyntää sisä- ja ulkotiloissa erilaisilla sisällöillä. Pelin ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä puhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Rastit sijoitetaan sopiville kohdille paikkatietoja hyödyntämällä. ActionTrack -pelin voi toteuttaa omilla tai valmiilla tehtävillä. Ota siis puhelimesi mukaan ja tule testaamaan peliä ulos!

Lue lisää

KäPytellen kouluun

Fiksusti kouluun -ohjelma

 • Alakoulu
 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Koulu- / opiskelumatkaliikkumisen edistämisen kantava voima ja todellinen muutoksen mahdollisuus on toimialojen rajat ylittävässä yhteistyössä. Luennolla kuulet miten koulut ja oppilaitokset voivat edistää koulumatkaliikkumista, ja mikä on muiden toimijoiden rooli. Lisäksi kuulet työkalusta, jonka avulla tunnistetaan aktiivisen koulumatkaliikkumisen vahvuuden ja kehittämiskohteet. Saat myös konkreettisia vinkkejä kasvatustyön arkeen.

Lue lisää

Repullinen työkaluja varhaiskasvatukseen

Essi Kaipainen, hankekoordinaattori, Kirkkonummen kunta, Leena Lahtinen, toimitusjohtaja, Reunamo Education Research Oy sekäVirpi Koivula, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

 • Varhaiskasvatus

Kaipaatko ideoita liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen varhaisaksvatuksessa tai olisiko sinulla paljon toimivia ideoita jaettavaksi muille? Liikkuva varhaiskasvatus -kehittäjäverkosto esittelee toimintaansa ja tuotoksiaan, jotka saat mukaan repun kanssa kotiin vietäväksi! Teemoina ovat huoltajien osallistaminen, henkilöstön työhyvinvointi sekä johtaminen.

Lue lisää

Koulu kartalla -demo

Suunnistusliitto

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Koulujen ja päiväkotien suunnistuksen alkeisopetukseen sopivia leikkimielisiä ja pelillisiä viiteharjoituksia, joissa oppimisympäristö opettaa oppilaita. Lyhyet, opettajan näköetäisyydellä tehtävät kartanlukuharjoitteet ohjaavat oppilaita lukemaan karttaa yksin, keskittyneesti ja liikkumaan turvallisesti, mutta ovat kuitenkin toteutustavaltaan yhteisöllisiä.

Lue lisää