Keskiviikon rinnakkaissessiot

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin keskiviikon 17.4. rinnakkaissessiot.

Voit valita omaan seminaariohjelmaasi yhden työpajan/luennon yhdestä rinnakkaissessiosta.

Rinnakkaissessio 1 klo 13.30-14.15

Marko Keräsen tanssitunti

Marko Keränen, tanssija, tanssinopettaja ja koreografi

 • Kaikille
 • Toiminnallinen

Tanssii tähtien kanssa tähtiopettajan Marko Keräsen tunnilla pääset syventymään tanssin tahtiin. Työpajan sisältö tarkentuu vielä.

Lue lisää

Grün macht Schule – an interdisciplinary advisory centre for schools and kindergartens

Katrin Herrmann, Project Manager Grün macht Schule – KinderGARTEN, Berlin

 • Alakoulu
 • Varhaiskasvatus
 • Yläkoulu

Since meanwhile 40 years the funding project „Grün macht Schule“ informs, advises and supports schools in the planning and implementation of environmental projects. Since 2012 we have been advising childcare centres as well. In particular, our focus lies on creating and designing imaginative, child-friendly, natural open spaces, as well as ecological play and learn-scapes. This presentation gives a deeper insight in our work by having a look at many examples which make you see how those recreate

Lue lisää

Vamos välkälle! -työpaja

Liikunnan aluejärjestöt

 • Alakoulu
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Välituntiliikunnan kehittämiseen tarkoitettu Vamos Välkälle! -työpaja tarjoaa paljon vinkkejä välituntihaasteiden ja teemapäivien toteuttamiseen. Työpajassa annetaan maistiaisia pitkän välitunnin kehittämiseen sekä, siihen miten nuoret voivat toimia vertaisohjaajina ja innostajina saadakseen muita oppilaita liikkeelle. Tervetuloa kaikki välituntiliikunnan toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostuneet.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen Uusi normipäivä -työpajan esittely

Liikkuva aikuinen

 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus

Hei varhaiskasvattaja! Haluatko muuttaa työpaikkanne kulttuuria ja toimintatapoja liikkumista, palautumista ja hyvinvointia mahdollistavaksi? Jos vastasit kyllä, sinun kannattaa tulla kuulemaan lisää varhaiskasvatuksen Uusi normipäivä -työpajasta. Rinnakkaissessiossa esitellään työpajamallin tavoitteet ja sisältö. Lisäksi kuulet, miten voitte hyödyntää työpajaa omassa yksikössänne. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Tunteet hukassa -metsäseikkailu

Mari Parikka-Nihti, erityisasiantuntija, lasten ulkoilu, Suomen Latu ry.

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Tunteet hukassa työpajassa tutustutaan Suomen Ladun ulkona toteutettavaan tunnekasvatusmateriaaliin. Tunteet hukassa -metsäseikkailulla opitaan tunnetaitoja toiminnallisesti luonnossa liikkuen. Seikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, luonto- ja tunnetyöskentelyä sekä tarinallisuutta. Pääsääntöinen kohderyhmä on varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstö, mutta työpaja soveltuu kaikille kiinnostuneille. Huomioi, että työpaja toteutetaan ulkona.

Lue lisää

Koulumatkaliikunta – hyödytöntä pakkopullaa vai ratkaisu kansanterveyden haasteisiin?

Juuso Jussila, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

 • Alakoulu
 • Liikkuva koulu
 • Liikkuva opiskelu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä pidetään yhtenä tärkeimmistä keinoista lisätä nuorten fyysistä aktiivisuutta. Onko koulumatkaliikunnalla oikeasti potentiaalia parantaa nuorten fyysistä kuntoa ja toimintakykyä? Entä voivatko aktiiviset koulumatkat vahvistaa mielenterveyttä ja oppimista? Luennon jälkeen tunnet tuoreimman tutkimusnäytön koulumatkaliikunnan terveysvaikutuksista, trendeistä ja esteistä. Mukana myös käytännön vinkkejä oppilaiden aktivoimiseen koulumatkoilla.

Lue lisää

Liikkuminen ja hyvinvointi puheeksi – uskallanko?

Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisen asiantuntija, Liikkuva opiskelu, Jamk sekä Anu Kangasniemi, johtava asiantuntija, Liikkuva opiskelu, Jamk

 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Vähemmän liikkuvien nuorten ja opiskelijoiden tunnistaminen ja tukeminen alkaa liikkumisen ja hyvinvoinnin puheeksiottamisesta. Puheeksi ottaminen voi kuitenkin tuntua haastavalta, vaikka huoli nuoren hyvinvoinnista olisikin herännyt. Tässä työpajassa pohditaan, mitä on tärkeä huomioida puheeksiottamisessa ja vahvistetaan rohkeutta ottaa hyvinvointi ja liikkuminen puheeksi. Lisäksi työpajassa tutustutaan uuteen liikkumisen puheeksiottamisen malliin.

Lue lisää

Amazing School Race

Juha-Matti Matilainen

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Amazing School Race on koulumaailman sijoitettu mukaansa tempaava tv:stä tuttua Amazing Race-ohjelmaa matkiva kisa, johon liikkumisen lisäksi on helppo kytkeä haluamiaan oppiaineita tai opiskeltavia asioita mille tahansa oppitunnille. Kisan aikana innostumista tapahtuu kahteen suuntaan: Liikunnalliset oppilaat haluavat löytää tietoa ja kouluasiat hallitsevat oppilaat haluavat liikkua. Opettaja pystyy valitsemaan, mitä ja miten tietoa etsitään, eli mitä opitaan sekä millä tavalla ja miten…

Lue lisää

Hyppy keppihevosten maailmaan!

Ada Filppa, Keppihevosvaikuttaja, valmentaja, leirien ja kilpailuiden järjestäjä

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Varhaiskasvatus
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Hyppy keppihevosten maailmaan! Työpaja sopii jo aiheesta tietäville tai ihan ensimmäistä kertaa kuuleville. Perehdymme pajassa keppihevosten liikkumisen mahdollisuuksiin niin teoriassa kuin käytännössä. Keppihevosista innostuu pienet lapset sekä nuoret aikuiset. Keppihevoset ovat monen nuoren salainen harrastus tai ainut innostus liikuntaan vapaa-ajalla. Työpajassa painotetaan eri kohderyhmien lähestymistapoja keppihevosharrastukseen niin vapaa-ajalla kuin koulupäivän yhteydessä.

Lue lisää

MOVE!:sta on moneksi – Kuntaesimerkit Kouvolasta ja Sastamalasta

Kouvola ja Sastamala

 • Alakoulu
 • Johtajille
 • Yläkoulu

Kouvolassa on panostettu Move! -toimintamalliin vahvasti alusta asti. Moniammatillisen ohjausryhmän avulla Kouvolaan on saatu toimiva toimintamalli, joka kehittyy koko ajan. Sastamalan Move! -polku; moniammatillinen yhteistyö ja Move! -mittausten mallintaminen.

Lue lisää

Pallotellen-työpaja

Liikunnan aluejärjestöt

 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen

Pallo on hyvä väline lapsen motoristen taitojen tukemiseen ja liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa. Pallon käsittelytaidot kehittävät aistien yhteistoimintaa, koordinaatiota, sosiaalisia taitoja ja tarjoavat mahdollisuuksia liikkua ja leikkiä. Pallotellen työpaja tarjoaa osallistujille toiminnallisen osion, jossa pääsee kokeilemaan, innostumaan ja syventämään pallon tuomia monipuolisia mahdollisuuksia ikäryhmittäin; alle 3v. 3-5v ja 6v. Työpajassa käsitellään myös erilaisia tapoja, joilla l

Lue lisää

Lisää toiminnallisuutta toiselle asteelle

Oulun yliopisto

 • Korkeakoulu
 • Lukio
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Lukuaineiden opetukseen integroitu liikkuminen on yksi keino edistää nuorten hyvinvointia ja oppimista toisella asteella. Liikkumista hyödyntävät toiminnalliset opetusmenetelmät vaikuttavat myönteisesti luokan ilmapiiriin ja nuorten vireystilaan. Työpajassa esitellään täydennyskoulutusmallia, jolla vahvistetaan aineenopettajien pedagogista osaamista hyödyntää liikkumista nuoren oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi. Tule tutustumaan opiskelijoiden ja lukio-opettajien kokemuksiin, millaiset toiminnall

Lue lisää

Kiinni strategiaan -malli: Miten liikettä lisäävä toiminta juurrutetaan osaksi arkea?

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

 • Kaikille

Sessiossa tutustutaan Kiinni strategiaan -malliin, joka tukee liikettä edistävän toiminnan ja muun uuden kehitetyn toiminnan juurruttamista organisaation arkeen. Malli on kehitetty yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa, mutta se on sovellettavissa mihin tahansa toimintaympäristöön. Sessiossa esitellään malli käytännön esimerkkien kera.

Lue lisää

Rinnakkaissessio 2 klo 15.00-15.45

Toiminnalliset pelit lukuaineiden oppitunneilla lukiossa

Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki

 • Lukio
 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Lukuaineiden opetukseen integroitu liikkuminen on yksi keino edistää opiskeluvireyttä lukiossa. Innostavat pelilliset menetelmät irrottavat opiskelijan pulpetista, vievät huomion pois älylaitteista ja tuovat vaihtelua lukuaineiden oppitunteihin. Toiminnallisessa työpajassa osallistujat kokeilevat toiminnallisia pelejä ja työtapoja, joita työpajan vetäjät ovat toteuttaneet lukuaineiden oppitunneilla lukiossa. Toiminnallisessa ja osallistavassa työpajassa osallistujat saavat ideoita toiminnalliste

Lue lisää

Amazing School Race

Juha-Matti Matilainen

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Amazing School Race on koulumaailman sijoitettu mukaansa tempaava tv:stä tuttua Amazing Race-ohjelmaa matkiva kisa, johon liikkumisen lisäksi on helppo kytkeä haluamiaan oppiaineita tai opiskeltavia asioita mille tahansa oppitunnille. Kisan aikana innostumista tapahtuu kahteen suuntaan: Liikunnalliset oppilaat haluavat löytää tietoa ja kouluasiat hallitsevat oppilaat haluavat liikkua. Opettaja pystyy valitsemaan, mitä ja miten tietoa etsitään, eli mitä opitaan sekä millä tavalla ja miten…

Lue lisää

Move!-ajankohtaisia

Matti Pietilä, opetusneuvos, opetushallitus sekä Mikko Huhtiniemi, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Sessiossa käsitellään oppilaiden fyysisen toimintakyvyn ja Move!-järjestelmän ajankohtaisia asioita sekä tulosten hyödyntämistä kouluyhteisössä ja laajemmin. Sessio soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää oman kouluyhteisön tai kunnan prosesseja (ns. Move!-polkuja) oppilaiden liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseksi. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysymyksille.

Lue lisää

Hyppy keppihevosten maailmaan!

Ada Filppa, Keppihevosvaikuttaja, valmentaja, leirien ja kilpailuiden järjestäjä

 • Alakoulu
 • Toinen aste
 • Varhaiskasvatus
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Hyppy keppihevosten maailmaan! Työpaja sopii jo aiheesta tietäville tai ihan ensimmäistä kertaa kuuleville. Perehdymme pajassa keppihevosten liikkumisen mahdollisuuksiin niin teoriassa kuin käytännössä. Keppihevosista innostuu pienet lapset sekä nuoret aikuiset. Keppihevoset ovat monen nuoren salainen harrastus tai ainut innostus liikuntaan vapaa-ajalla. Työpajassa painotetaan eri kohderyhmien lähestymistapoja keppihevosharrastukseen niin vapaa-ajalla kuin koulupäivän yhteydessä.

Lue lisää

Involving children in planning and building their outdoor spaces

Katrin Herrmann, Project Manager Grün macht Schule – KinderGARTEN, Berlin

 • Alakoulu
 • Varhaiskasvatus
 • Yläkoulu

Is that possible? Yes it is. The most important principles of „Grün macht Schule“ are helping people to help themselves and involving education professionals, parents and children in the different phases of redevelopment. But how does that work and what can we achieve by letting children participate in redesigning their own outdoor spaces? By giving practical examples this presentation shows a variety of possibilities for involving children in planning and rebuilding.

Lue lisää

Pallotellen-työpaja

Liikunnan aluejärjestöt

 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen

Pallo on hyvä väline lapsen motoristen taitojen tukemiseen ja liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa. Pallon käsittelytaidot kehittävät aistien yhteistoimintaa, koordinaatiota, sosiaalisia taitoja ja tarjoavat mahdollisuuksia liikkua ja leikkiä. Pallotellen työpaja tarjoaa osallistujille toiminnallisen osion, jossa pääsee kokeilemaan, innostumaan ja syventämään pallon tuomia monipuolisia mahdollisuuksia ikäryhmittäin; alle 3v. 3-5v ja 6v. Työpajassa käsitellään myös erilaisia tapoja, joilla l

Lue lisää

Miten lisätä liikettä ja toiminnallisuutta nuorten koulupäiviin?

Johanna Lähteelä, Vaisaaren yläkoulu, Raision kaupunki

 • Toinen aste
 • Yläkoulu

Suomen suurimmassa yläkoulussa on tuotu Liikkuva koulu -toiminta näkyväksi osaksi koulupäiviä monen vuoden tauon jälkeen. Työpajassa jaetaan useita koulumme hyväksi havaittuja käytänteitä, kuten esimerkiksi miten toimintavälitunteja organisoidaan ja mitä niissä voi tehdä sekä millaisia toiminnallisia erikoistapahtumia nuorille voidaan järjestää koulupäivän aikana.

Lue lisää

Tiedosta tekoihin! Pienten lasten liikunnan keskeisimmistä tietotuotannoista toimenpiteisiin

Arja Sääkslahti, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto ja Anette Mehtälä, LitM, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Johtajille
 • Varhaiskasvatus

Mistä liikkeelle liikkeen lisäämiseksi? Työympäristössäsi kaivataan muutosta, jotta lapset ja aikuiset voisivat paremmin, mutta miten tehdä se suunnitelmallisemmin ja vaikuttavammin? Sessiossa avataan tietopohjia, joita voit hyödyntää lasten terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä kasvattajana ja henkilöstön jäsenenä. Samalla kuulet tuoreimman tutkimustiedon kautta, miltä varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Lue lisää

Tunteet hukassa -metsäseikkailu

Mari Parikka-Nihti, erityisasiantuntija, lasten ulkoilu, Suomen Latu ry.

 • Alakoulu
 • Alkuopetus
 • Esiopetus
 • Varhaiskasvatus
 • Toiminnallinen
 • Ulkona

Tunteet hukassa työpajassa tutustutaan Suomen Ladun ulkona toteutettavaan tunnekasvatusmateriaaliin. Tunteet hukassa -metsäseikkailulla opitaan tunnetaitoja toiminnallisesti luonnossa liikkuen. Seikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, luonto- ja tunnetyöskentelyä sekä tarinallisuutta. Pääsääntöinen kohderyhmä on varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstö, mutta työpaja soveltuu kaikille kiinnostuneille. Huomioi, että työpaja toteutetaan ulkona.

Lue lisää

Marko Keräsen tanssitunti

Marko Keränen, tanssija, tanssinopettaja ja koreografi

 • Kaikille
 • Toiminnallinen

Tanssii tähtien kanssa tähtiopettajan Marko Keräsen tunnilla pääset syventymään tanssin tahtiin. Työpajan sisältö tarkentuu vielä.

Lue lisää

Malliksi meille ja muille – Matkalla aktiiviseen korkeakoulukulttuuriin

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke

 • Johtajille
 • Korkeakoulu
 • Toinen aste

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeessa kehitetyn aktiivista toimintakulttuuria edistävän toimintamallin esittely. Mallissa kuvataan toimenpiteitä, joilla edistetään opiskelijan opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Tule nappaamaan ideat oman organisaatiosi käyttöön: miten vaikutetaan strategiaan ja johtoon, muokataan oppimisympäristöjä, vahvistetaan opetushenkilöstön tietoisuutta sekä vähennetään päivittäistä istumista ja pitkäkestoista paikallaanoloa.

Lue lisää

Vamos välkälle! -työpaja

Liikunnan aluejärjestöt

 • Alakoulu
 • Yläkoulu
 • Toiminnallinen

Välituntiliikunnan kehittämiseen tarkoitettu Vamos Välkälle! -työpaja tarjoaa paljon vinkkejä välituntihaasteiden ja teemapäivien toteuttamiseen. Työpajassa annetaan maistiaisia pitkän välitunnin kehittämiseen sekä, siihen miten nuoret voivat toimia vertaisohjaajina ja innostajina saadakseen muita oppilaita liikkeelle. Tervetuloa kaikki välituntiliikunnan toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostuneet.

Lue lisää

Hyöty irti Nykytilan arvioinnista

Liikkuva koulu

 • Alakoulu
 • Yläkoulu

Toiminnallisessa työpajassa kuulet kokemuksia Nykytilan arvioinnin hyödyntämisestä liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisestä sekä konkreettisesti kokeilemaan miten koko koulu voi olla mukana toiminnan kehittämisessä.

Lue lisää