Haetaan tositarkoituksella kuntia kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa

Haemme kuntia mukaan Liikkuva koulu -kehittäjäkunniksi. Kokeiluun valitaan mukaan 2–3 kuntaa. Tarkoituksena on sparrata kuntaa Liikkuva koulu -toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Tuotamme tietoa kunnan ja koulujen toiminnan tueksi. Kehittäjäkuntatoiminta käynnistyy vuoden 2023 alussa ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Tietoa ja tukea lasten liikunnan edistämiseen

Mukaan lähteviltä kunnilta edellytämme ennen kaikkea halua ja motivaatiota toiminnan kehittämiseen. Yhteinen työskentely lähtee liikkeelle olemassa olevan tiedon koostamisesta. Uusilla tiedonkeruilla syvennetään tietoja ja paikataan tietoaukkoja. Tiedonkeruita ja tukea räätälöidään yhdessä pilottiin valittujen kuntien kanssa.

Oppilaat hyppäävät keltaisen seinän edessä.

Mitä kuntien ja koulujen on mahdollista saada kokeilusta?

 • eri tietolähteistä koostettu kokonaiskuva oman kunnan tilanteesta lasten liikkumisen edistämisessä
 • kunnan tarpeista lähtevät täydentävät tiedonkeruut esimerkiksi liikkumisen määrästä, oppilaiden kokemuksista ja henkilöstön hyvinvoinnista
 • tietoa oman kunnan koulujen Liikkuva koulu -toiminnasta ja apua sen toteutukseen koulutusta koulujen henkilöstölle näkyvyyttä ja viestintäapua
 • kokeilu tarjoaa mahdollisuuksia myös opettajien ammatillisen kehittymisen ja koulujen hyvinvointityön tukemiseen
 • sparrauspalaverit Liikkuva koulu -tiimin kanssa noin joka toinen kuukausi
 • kehittäjäkunnille ei jaeta taloudellista tukea.

Mitä kunnalta ja kouluilta edellytetään?

 • tunnistettuja kehittämistarpeita Liikkuva koulu -toiminnassa osallistuvissa kouluissa tulee olla tai niihin tulee nimetä Liikkuva koulu -tiimi tai -vastuuhenkilö
 • koulujen aktiivista roolia toiminnan kehittämisessä
 • kaikkien kunnan koulujen osallistumista kehittämistyöhön ei edellytetä
 • kunnassa tulee olla säännöllisesti kokoontuva Liikkuva koulu -vastaavien verkosto tai suunnitelma sellaisen perustamisesta, tai asiaa käsitellään säännöllisesti rehtorikokouksissa
 • kunnassa tulee olla hallintokuntien välistä yhteistyötä peruskouluikäisten lasten liikkumiseen liittyen.

Miten mukaan?

Tärkein kriteeri on kunnan ja koulujen sitoutuminen.

 • Mukaan haetaan sähköisellä lomakkeella 16.12.2022 mennessä.
 • Hakemuksessa tulee kuvata toiminnan nykytila ja keskeiset yhteistyötahot.
 • Kehittäjäkuntatoiminnalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö sekä poikkihallinnollinen tiimi, jotka kehittävät yhdessä toimintaa
 • Liikkuva koulu -ohjelma valitsee uudet kehittäjäkunnat 22.12. mennessä. Päätöksestä ei voi valittaa.

Lisätietoja