Ergonomia.

Tukea ergonomiseen opiskeluun

Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat ovat laatineet teknologian käyttöön liittyvän ergonomia-aiheisen opetusmateriaalin. Ryhdillä ruutuilemaan! -opetusmateriaali toimii opettajalle työkaluna opetuksessa. Materiaalin tarkoituksena on antaa informaatiota niska–hartia-alueen rakenteista, ergonomiasta sekä vääränlaisten asentojen haitoista teknologian käytön yhteydessä.

Materiaali koostuu viidestä aihealueesta, joissa käsitellään ergonomiaa ja teknologian käyttöä. Aihealueita ovat ryhti, istuminen, oma fyysinen liikkuminen, kulkuneuvojen käyttö ja makuuasento. Jokainen aihealue alkaa kortilla, joka on tarkoitettu opettajalle. Opettajan kortissa käsitellään jokaista aihealuetta laajemmin antaen tukea opetettavissa olevan aiheen käsittelyyn. Kortit sisältävät kirjallisen tiedon lisäksi käytännönläheisiä tehtäviä, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Opetusmateriaalin avulla halutaan tavoittaa mahdollisimman moni nuori huomioimaan omaa ergonomiaansa opiskelussa ja teknologiaa käyttäessä sekä mahdollisesti ennaltaehkäisemään epäergonomisista asennoista johtuvien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syntymistä.