Toiminnallista opetusta.

Toiminnallisten oppituntien teemapäivä kiinnostaa myös yläkoulussa

Tuusulan toiminnallisten oppituntien teemapäivässä haastetaan opettajat suunnittelemaan toiminnallista tekemistä päivän oppitunneille yhdessä oppilaiden kanssa. Toiminnallisten oppituntien teemapäivä on innostanut myös yläkoululaisia osallistumaan. Tuusula haluaakin haastaa kaikki koulut kokeilemaan teemapäivää.

Tuusulassa haluttiin kehittää toiminnallinen teemapäivä, joka liikuttaisi ja innostaisi alakoululaisten lisäksi myös yläkoululaisia. Vuonna 2016 syntyi toiminnallisten oppituntien teemapäivä, jossa haastetaan opettajia osallistamaan nuoria toiminnallisen päivän ja opetuksen suunnitteluun.

– Aikaisempina hankevuosinamme teimme erilaisia toiminnallisia teemapäiviä, joissa esimerkiksi kokeiltiin toiminnallisia välitunteja. Huomasimme kuitenkin, että välituntihaasteet jäävät melko alakoulupainotteisiksi. Toiminnallisten oppituntien teemapäivän kohderyhmä on hieman enemmän yläkoulussa, kertoo Tuusulan kunnan Liikkuva koulu -koordinaattori Kimmo Kiuru.

Toiminnallisuutta opetukseen erilaisilla tunti-ideoilla

Toiminnallisten oppituntien teemapäivä järjestettiin tänä vuonna kaikkien koulujen yhteisenä haasteena nyt kolmatta kertaa. Teemapäivässä jokainen opettaja miettii yhdessä oppilaidensa kanssa, miten voisi tuoda toiminnallisuutta mukaan tunneilleen. Kiuru toimii itse liikunnan ja terveystiedon opettajana ja kertoo järjestäneensä stressiä käsitelleen terveystiedon tunnin ysiluokkalaisille.

– Ensimmäisellä tunnilla kävimme läpi stressiä teoriassa ja toisella tunnilla oppilaat pääsivät kehittelemään itse pelejä ja leikkejä stressiin liittyen. Pelien ideana oli, että stressitekijät kasvavat koko ajan pelin edetessä – peliin tulee esimerkiksi koko ajan lisää palloja heiteltäväksi, Kiuru kertoo.

Myös muita esimerkkejä löytyy vuosien varrelta. Kerran alakoululaiset olivat viritelleet pulpetteihinsa kuminauhat, joista tuli tunnilla pumpattavat jalkaprässit. Yläkoulun historianopetuksessa on puolestaan hyödynnetty aikajanoja, joissa oppilaat seisovat itse janan varrella havainnollistamassa historiallisia tapahtumia.

Yläkoulun haastekenttää ratkomassa

Kiurun näkee toiminnallisuuteen liittyvän haastekentän yläkoulussa selvemmin kuin alakoulussa. Alakoulussa toiminnallisessa opetuksessa ei ole haasteita, sillä oppilaat innostuvat ja osallistuvat siihen mielellään. Kiurun mukaan yläkoulussa tarvitaan rakenteita, jotka kannustavat toiminnallisuuteen – esimerkiksi konkreettinen merkintä viikko-ohjelmaan toiminnallisen opetuksen päivästä.

– Meillä Tuusulassa toiminnallinen opetus ja oppiminen on se juttu, miten hahmotamme koko Liikkuvan koulun yläkoulussa. Siksi haluammekin haastaa ihan jokaisen koulun kokeilemaan toiminnallisten oppituntien teemapäivää! Kiuru summaa.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Kimmo Kiuru
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Tuusulan kunnan Liikkuva koulu -koordinaattori
  • Sähköposti: kimmo.kiuru@tuusula.fi

Katso uusimmat ideamme!