Aktivoivia pihamaalauksia.

Toiminnallisia pihamaalausideoita kouluihin

Koulujen pihamaalaukset ovat mahtava tapa luoda toiminnallisuutta välitunteihin varsinkin keväisin ja syksyisin. Tähän juttuun olemme koonneet yhteen ideoita ja materiaaleja, jotka auttavat pihamaalausten ideoinnissa.

1. Koulun toiminnalliset pihamaalaukset -menetelmäopas

Mikä innostaa liikkuvaan ja aktiiviseen välituntiin ja koulupäivään? Miten osallistaa lapset luontevasti kouluympäristön suunnittelijoina? Olisiko koulun asfalttipiha viihtyisämpi ja virikkeellisempi, jos siellä olisi lasten itsensä suunnittelemaa taidetta?

Koulun toiminnalliset pihamaalaukset -hanke toteutettiin vuonna 2015 Vantaalla osana Lastenkulttuurikeskusten verkoston ja Kulttuuriperintökasvatuksen seuran valtakunnallista Kulttuurivoltti-hanketta. Jokainen projektissa mukana ollut oppilas suunnitteli oman toiminnallisen pihamaalauksensa, jonka tarkoituksena oli lisätä oppilaiden osallisuutta ja innostaa heitä liikkumaan koulun pihalla.

Hankkeessa luodussa oppaassa on paljon vinkkejä pihamaalauksiin ja niiden ideointiin:

Koulun toiminnalliset pihamaalaukset -menetelmäopas

2. Aktivoivien lattiateippausten opas ideapohjana pihamaalauksiin

Aktivoivien lattiateippausen oppaasta voi saada ideoita ja vinkkejä myös pihamaalauksiin. Teippien ja teippausten sijaan aktivoivat elementit voi piirtää asfalttiin esimerkiksi liiduilla. Lattiateippaukset voivat lisätä liikettä tai toiminnallistaa opetusta, ja ne toimivat myös siirrettynä ulkoympäristöön.

Aktivoivien laittiateippausten opas on toteutettu osana Helsingin kaupungin Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanketta. Oppaassa on paljon konkreettisia vinkkejä ja ideoita lattiateippausten, eli tässä tapauksessa pihamaalausten, toteutukseen.

Aktivoivien teippausten opas suomeksi

Aktivoivien teippausten opas ruotsiksi

Katso uusimmat ideamme!