Oppilaat venyttelevät patjojen päällä.

Tampereen MOVE!-mittausasemat

Tampereen kaupungin opiskelijavetoisesti järjestämät Move!-mittausasemat antavat koululuokille mahdollisuuden toteuttaa kuntomittaukset helposti yhdessä paikassa, korkeakouluopiskelijoiden avustamana. Mittausasemien tarkoituksena on tukea opettajaa kuntomittauksissa ja jättää oppilaille positiivinen mieli.

Tampereen kaupungin järjestämillä Move!-mittausasemilla on kolmen kuluneen vuoden aikana käynyt aktiivinen kuhina. Kauppi Sports Centerissä ja Tesoman palloiluhallilla toimivat mittausasemat ovat keränneet vuosittain suuren osan Tampereen viitosluokkalaisista ja heidän opettajistaan toteuttamaan Move!-kuntomittaukset paikan päälle. Move!-asemien idea on yksinkertainen: luokka saapuu mittausasemalle yhtenä ryhmänä opettajansa kanssa ja kuntomittaukset suoritetaan paikalla olevien opiskelijoiden ohjauksessa, kaikki kerralla.

– Teemme yhteistyötä Varalan urheiluopiston opiskelijoiden sekä Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. Mittausasemilla toimiminen on sisällytetty osaksi heidän opintojaan, kertoo suunnittelija Miina Mäkinen.

Hyvä meininki mittaushetkiin ja tukea opettajalle

Move!-mittausasemien päätavoitteena on tehdä mittaushetkestä positiivinen kokemus oppilaille. Tarkoituksena on, että mittaushetkessä oppilailla olisi hyvä yhteishenki ja meininki, eikä tuloksia vertailtaisi keskenään. Mittausasemilla halutaan korostaa, että oppilas tekee parhaansa, ja se riittää. Suunnittelija Miina Mäkinen näkee tärkeäksi, että mittaajat selittävät oppilaille, miksi tietty mittaus tehdään ja mitä mittaus tarkoittaa.

– Palaute oppilaiden suunnalta on ollut pääosin todella hyvää, ja mittauspäivä on ollut oppilaille positiivinen päivä. Korkeakouluopiskelijat ovat ottaneet lapset kivalla tavalla mukaan päivän tekemiseen. Osa luokista onkin suhtautunut päivään eräänlaisena liikuntaretkenä ja ottaneet eväät mukaan paikan päälle, Mäkinen naurahtaa.

Mittausasemien tavoitteena on myös tarjota tukea opettajalle Move!-mittausten toteuttamiseen. Kun lähes kaikkien koulujen mittaukset toteutetaan yhdessä paikassa, tulee niistä myös tasavertaisempia oppilaille. Kun opettajan resursseja ei kulu niin paljon itse mittauksiin, voi opettaja keskittyä tärkeään jälkityöhön, eli tuloksiin perehtymiseen.

– Myös korkeakouluopiskelijat hyötyvät toimimisestaan mittausasemilla. Tulevat luokanopettajat tulevat jo ennen työelämään siirtymistään tutuiksi Move!-mittausten kanssa sekä oppivat miten, mitä ja miksi mitataan, Mäkinen tuumaa.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Miina Mäkinen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Suunnittelija
  • Sähköposti: miina.makinen@tampere.fi
  • Puhelinnumero: 040 159 4876

Katso uusimmat ideamme!