Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin

Oikeaa osallisuutta on päästä aidosti toisten mukaan ja jokaisella lapsella ja nuorella on siihen oikeus. Kenenkään ei tarvitsisi jäädä toiminnasta pois siksi, etteikö apu- ja toimintavälineitä ole keksitty.

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike ja Paralympiakomitean SOLIA-toiminta ovat koonneet Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin -oppaan. Oppaaseen on koottu tietoa kouluille ja kunnille yhteiskäyttöön soveltuvista apuvälineistä, välineiden jälleenmyyjistä sekä hinta-arviota helpottamaan hankintaa. Tiedoista löytyvät myös hankittavaksi suositeltavat lisävarusteet. Koottu tieto helpottaa yhdenvertaisuutta edistävien apu- ja toimintavälineiden alueellista hankintaa.

Ihannetilanteessa kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden lainata välineitä koulutoimen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen, seurojen, yhdistysten ja yksittäisten kuntalaisten käyttöön. Kunnan omat välineet lisäävät kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Hankintojen tekeminen yhteishankintana on hyvä ja taloudellinen vaihtoehto.

Linkki oppaaseen Malikkeen kotisivuilla 

Painetun oppaan voit tilata sähköpostitse osoitteesta malike@tukiliitto.fi.

Katso myös Apu- ja toimintavälineitä vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille -opas Malikkeen kotisivuilta

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukset

Malikkeen kaksipäiväinen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus tarjoaa tietoa ja ratkaisuja vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen toimintavälineitä hyödyntäen.

Koulutuksen lähtökohtana on vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Koulutus on suunnattu vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Oikeanlainen toimintaväline mahdollistaa liikkumisen ja osallistumisen kaikille.

Lue lisää koulutuksista Malikkeen kotisivuilta.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Tanja Tauria
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta
  • Sähköposti: tanja.tauria@tukiliitto.fi