Oppilaat metsässä.

Luokasta luontoon

Suomen Ladun sivuilta löydät materiaalia opetuksen siirtämiseksi lähiluontoon. Materiaali koostuu viidestä osasta: näin liikkeelle, luontoliikuntaa, laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden esimerkkejä, eheyttäviä tuntisuunnitelmia sekä linkit ja lähteet.

Luokasta luontoon siirretty toiminta muun muassa vähentää koululaisten päivittäisen istumisen määrää ja muuttaa oppimista toiminnallisemmaksi. Luokasta luontoon -hankkeen toimintaan kuuluu kolme osa-aluetta: pilottikoulutoiminta, Luontoliikuntaa koulujen kerhoille -koulutukset sekä retkeilykummitoiminta.Hankkeen tavoitteena on edistää 1.–4.-luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden määrää siirtämällä koulun opetusta ja kerhotoimintaa sisältä ulos luontoon.

Lataa ideamateriaalit!

Luokasta luontoon -materiaali
    Yhteystiedot
  • Nimi: Mari Parikka-Nihti
  • Yksikkö / yhteistyökumppani:
  • Sähköposti: mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi